Demokraci vendore e asfiksuar në Këlcyrë Problemet kryesore mbulimi gjeografik, gjinor dhe apatia e mbledhjeve Zbatimi i reformës vendore me ndryshimet e thella dy kolonat e saj kryesore, administrative dhe territoriale, ka krijuar mundësi të mëdha për për një demokraci vendore të fortë dhe të konsoliduar mirë në bashkitë e reja të krijuara rishtazi. Kolona e parë e kësaj reforme, forcimi administrativ i njësive të reja vendore, nis së pari nga konsolidimi i këshillave bashkiake, ose ndryshe miniparlamentet lokale, për të qënë ato më aktive dhe me përfaqësuese e interesave të banorëve. Një monitorim i funksionimit të këtyre këshillave të reja, të cilat kanë nisur të funksionojnë pas zbatimit të reformës, realizuar në kuadrin e projektit “Leviz Albania” me moton “Këshilltarët bashkiakë: Cilët janë? Sa flasin? Çfarë thonë?” ka nisur të ndihmoje për njohjen e situatës së aktivizimit të këshilltarëve ne tri bashki te jugur, Gjirokaster. Dropull dhe Kelcyre. Projekti i pagëzuar në terren “Leviz Keshilltar” ka vënë në fokus njohjen e nivelin e trajtimit të problemeve të komunitetit, përfaqësimin e zonave periferike, transparencën e vendimarrjes, diferencat gjinore dhe rolin e këshillave në mbarvajtjen e demokracisë vendore. Duke shfrytëzuar mundësitë që jep ligji 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, pak kohë më parë mundëm të vendosim kontakte për të marrë informacion dhe për të komunikuar drejtpërdrejtë me administratën e bashkisë Këlcyrë, sekretarin e këshillit bashkiak dhe të vetë antarët e këshillit bashkiak të Këlcyrës. Situata është tepër problematike. Nëpërmjet informacineve që na u vunë në dizpozicion, evidentuam tre problem kryesore në funksionimin e këshillit bashkiak; së pari dy njësi administrative janë te papërfaqesuara në këshillin bashkiak me 15 antarë, së dyti në këshillin prej 15 antarësh vetëm dy janë femra dhe e treta, nga studimi i procesverbaleve të mbledhjeve të këtij këshilli me 15 antarë marrin flakën dhe flasin mesatarisht vetëm dy këshilltarë, diskutimet e tjera u përkasin relatoreve, kryetarit të bashkisë dhe kryetarit të këshillit. Në bashkinë e Këlcyrës janë të regjistruar 9,784 votues, të cilët kishin të drejtën e votës gjatë zgjedhjeve të fundit lokale, të 21 qershorit 2015. Sipas statistikave të KQZ, vetëm 4,885 votues, (shprehur në përqindje, 49.93% e zgjedhësve të regjistruar) shkuan dhe votuan gjithsej në këto zgjedhje ne Këlcyrë. Pra, përfaqësimi i komuniteteve në këtë bashki të re, me këtë pjesmarrje të ulët, qysh në votim ka marrë goditjen e parë. Përfaqësimi zbehet më tej nga cilësia e aktivizimit të të zgjedhurve tek të cilët është deleguar e drejta e përfaqësimit dhe vetqeverisjes e banorëve, të cilët sipas Censusit të vitit 2011, krejt bashkia e re Këlcyrë ka një popullsi prej 6.113 banorësh, por që sipas Regjistrit Civil, numërohen 12.468 banorë. Edhe pse bashkia e re e Këlcyrës shtrihet në një sipërfaqe prej 304.65 km2, me një densitet prej 40.92 banorë/km2, me 4 njësi administrative, (Këlcyrë, Ballaban, Sukë dhe Dishnicë), duke patur nën administrimin një qytet dhe 48 fshatra, përfaqësimi gjeografik i zgjedhësve lë shumë për të dëshiruar. Dy njësi administrative të bashkisë Këlcyrë nuk kanëfare këshilltarë në këshillin bashkiak duke lënë të papërfaqësuar 18 fshatrat e njësive administrative Sukë dhe Ballaban. Konkretisht mbeten të papërfaqësuar banorët e fshatrave: Ballaban, Vinokash, Vinokash Fushë, Komarak, Mazhar, Kondas, Psar, Ball, Kajcë, Pavar, Toshkëz, Bubës 1, Bubës 2, Beqaraj, në njësinë administrative Ballaban dhe Sukë, Goricë Fshat i Ri, Rodenjë, Podgoran, Podgoran Fushë, Ujmirë, Zhepovë, Shelq, Topojan, Luar, Delilaj, Çorogunj, Taroninë. Këshilli bashkiak i Këlcyrës me gjithësejt 15 këshilltarë të votuar nga zgjedhësit e katër njësive administrative. mbetet mjaft i mangët edhe në aspektin e përfaqësimit gjinor, sepse janë vetëm dy femra antare të këtij këshilli, ndërkohë që femrat në komunitetin e banorëve të bashkisë së re kapin pak më shumë se 60 % të numrit të popullsisë. A mund të bëhet fjalë për përfaqësim gjinor në këtë raport minimal të prezences së tyre në vendimarrje? Një tregues tjetër i përfaqësimit dhe nivelit dhe cilësisë së demokracisë vendore është edhe pjesëmarrja dhe cilësia e aktivizimit me diskutime, debate, propozime dhe rekomandime i të zgjedhurve në mbledhje të këshillit i antarëve të zgjedhur nga populli me votim. Në këshillin bashkiak forcë e parë politike është LSI me 4 këshilltarë, e ndjekur nga PS me dy këshilltarë, ndërkohë që si kualicion e djathta ka të zgjedhur 4 këshilltarë. Nga një vështrim i shpejtë i procesverbaleve të mbajtura gjatë mbledhjeve të zhvilluara në tre muaj, nëntor, dhjetor 2016 dhe janar 2017, rezultoi se gjatë këtyre mbledhjeve janë shënuar mesatarisht 5 diskutime të të gjitha llojeve: relatime, sqarime proceduriale, replika, kundërreplika dhe diskutime të lira. Tre nga folësit janë gjithmonë, kryetari i këshillit, kryetari i bashkisë dhe relatori i çështjeve të shtruara të rendit të ditës. Ndërkohë që nga një analizë më e plotë rezulton që mesatarisht në çdo mbledhje të diskutojnë vetëm dy këshilltarë?! Kësisoj, përfundimisht mund të themi se përfaqësimi i banorëve të Këlcyrës, si në aspektin gjeografik, gjinor dhe cilësor është jashtëzakonisht i mangët dhe kjo situatë nëse do të vazhdojë të monitorohet më tej do të nxjerrë të shkaqet e vërteta që e bëjnë demokracinë vendore kaq të vakët dhe aspak rezultative.

Engjëll SERJANI

 

Tiranë – Alikanti individual Rio Kërpaci, vijon zbatimin e projektit “Portofoli Qytetar“. Projekti i financuar nga LevizAlbania në thirrjen e dytë për aplikime ka në qendër të tij informimine qytetarëve mbi rolin e administratorëve zonat e tyre të banimit. Në kuadër të këtij projekti, Rio sëbashku me grupin e punës së projektit, organizuan në Tiranë, ëorkoshopin me temë: Roli i Administratorit, kuadri ligjor për një mirëadministrim sa më të mirë të ambjenteve të përbashkëta.

#LevizAlbania #Perfshihu #SillNdryshimin

#PerNjeDemokraciTeForteVendore

#PerNjeQeverisjeVendoreCilesore

View the embedded image gallery online at:
http://levizalbania.al/en/newsfromlagra2#sigProId720f759fca

Berat - Më datë 18 janar 2017, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjeteësim, zhvilloi takimin në kudër të projektit “Organzimi Komunitar si sfidë e qeverisjes”, projekt i mbështetur nga LevizAlbania në Thirrjen e Parë për Aplikime. Qëllimi i këtij takimi ishtë sensibilizimi dhe nxitja e diskutimit me aktorët lokal, publik dhe jopublik, në lidhje me ngritjen dhe funksionimin e strukturave komunitare në kuadër të ligjit “Për Vetëqeverisjen Vendore”. Zbatimi i neneve 68 dhe 69 në ligjin “Për Vetëqeverisjen Vendore”, nene që përcaktojnë rolet e strukturave komunitare ishin baza e qëllimit të këtij takimi, zbatim që kërkon ngritjen e një kulture qeverisëse ndryshe e cila drejtohet nga qytetari, qytetaria aktive dhe gadishmëria po e qytetarëve për një qeverisje më të mirë vendore. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin përfaqësues të qeverisë vendore, anëtarët e Këshillit Bashkiak Berat, Administratorë të njësive administrative, organizata të shoqërisë civile, media, aktivistë dhe grupime të qytetarëve të interesuar.

Projekti i IDM financohet nga LevizAlbania

#LevizAlbania #Përfshihu

#PerNjeDemokraciTeForteVendore
#PerNjeQeverisjeVendoreCilesore

 

Këshilli Rinor Kukës, në kuadër të zbatimit të projektit të financuar nga LevizAlbania në Thirrjen e 2-të për aplikime po vijon turin e takimeve me të rinjtë në komunitet. Takimi i radhës u ndal në gjimnazin ‘‘Ahmet Voka në Gostil, ku me të rinjtë u diskutua rreth problematikave dhe rëndësisë që gjeneratë duhet te jetë aktive në komunitetit.

 

Këshilli Rinor në Kukës është mbështetur nga LevizAlbania në kuadër të projektit ‘‘Angazhimi Rinor në Komunitet‘‘.

 

#LevizAlbania #Perfshihu

#PerNjeDemokraciTeForteVendore
#PerNjeQeverisjeVendoreCilesore

Përplasjet për shkak të përkatësive politike mes Kryetarit të Bashkisë së Lezhës dhe Këshillit Bashkiak kanë sjellë bllokimin e buxhetit të vitit 2017 dhe mbajnë peng mosnjohjen e kryetarëve të fshatrave nga ana e Bashkisë së Lezhës.

Pashk Gjokej është një prej kryetarëve të fshatrave, i cili është zgjedhur nga kryesia e fshatit Qendër-Kakarriq prej më shumë se 10 muajve dhe ende nuk është legjitimuar. Ai shpjegon për “Lezha e Qytetarëve” se është zgjedhur nga shumica e banorëve të fshatit, por Bashkia ende nuk e ka legjitimuar. “Nga 110 votues në fshatin tonë që kanë votuar për tre anëtarë të këshillit të fshatit, 80% e votave i kam marrë unë. Këto i kam të vërtetuara me deklarata dhe fotokopje të kartave të identitetit. Në këto kushte, unë nuk e kuptoj pse nuk legjitimohem nga Bashkia e Lezhës. Nëse ata kanë dyshime le të mblidhen sërish në fshat dhe të votojnë, pasi unë jam i hapur, por nuk duhet mbajtur peng ky proces. Emrin tim e kanë sjellë pranë njësisë administrative të Balldrenit, por vula nuk ka ardhur ende, që është një prej elementëve kryesorë të legjitimimit tim. Jam interesuar me administratorin e Njësisë, por ai nuk më ka dhënë një arsye, veçse më ka vënë në dijeni se nuk kanë ardhur dokumentet përkatëse nga Bashkia. Jam interesuar dhe pranë Bashkisë, por nuk kam marrë një përgjigje”, shpjegon Gjokej për “Lezha e Qytetarëve”.

Pashk Gjokej nuk është i vetmi kryetar fshati që është zgjedhur nga komuniteti, por e njëjta situatë paraqitet për 65 fshatrat e 10 njësive të Bashkisë Lezhë, pavarësisht se anëtarët kryesisë dhe kryetari i fshatit kanë një rol tejet të rëndësishëm për banorët e zonave që përfaqësojnë. Ligji për “Vetëqeverisjen vendore” përcakton që kryetarët e fshatrave, duhet të zgjidhen jo më vonë se 3 muaj pas konstituimit të këshillit bashkiak, ku me zbatimin e reformës territoriale, nevoja për këto struktura bëhet dhe më e rëndësishme (Ligji për Vetëqeverisjen Vendore, Neni 71).

Ngërçi i krijuar pranohet edhe nga anëtari i këshillit bashkiak, Rrok Rroku, i cili përfaqëson banorët e njësisë administrative të Dajçit. Ai deklaron se ky ngërç ka vijuar në vite dhe do të ketë dhe në të ardhmen. “Më vështirë është të zgjedhësh një kryetar fshati se një kryebashkiak sepse forma e zgjedhjes nuk është në mënyrën e duhur. Mendoj se duhet ndryshuar mënyra e zgjedhjes se ndryshe, i gjithë fshati mendon të bëhet kryetar fshati. Unë kam qenë përfaqësues në zgjedhjen e kryetarëve të fshatrave në njësinë administrative të Dajçit, mbledhjet janë bërë të rregullta, çdo lagje ka firmos, pastaj përfaqësuesit e lagjeve kanë zgjedhur kryetarin. Këto kryetarë janë miratuar nga këshilli bashkiak, por Bashkia i ka kontestuar për motive që kryesisht lidhen me përkatësitë politike. Prandaj them se forma e zgjedhjes së tyre do sjellë gjithmonë ngërç dhe ata duhen zgjedhur njëherësh me kryetarin e bashkisë”, shprehet Rrok Rroku.

Por, me gjuhë më të ashpër ka folur kryetari i këshillit bashkiak, Gjok Ndoka, i cili i përket politikisht së majtës, që ka edhe përqindjen më të lartë të këshilltarëve në bashkinë e Lezhës, ndonëse ajo drejtohet nga Partia Demokratike. Gjok Ndoka ka deklaruar këtë fillimviti për bojkot të të gjitha projekt/vendimeve që do të kërkojnë miratim nga ana e bashkisë, duke përjashtuar ndihmën ekonomike. “Bashkia ka zbatuar vetëm vendimet, të cilat i interesojnë ndërsa të tjerat i ka bllokuar”, ka deklaruar ai, duke shtuar se institucioni vendor ka rreth një vit që nuk ka shpërndarë vulat për kryetarët e fshatrave, të cilët janë njohur nga këshilli bashkiak. Kryetari i këshillit tha më tutje se fillimisht janë nxjerrë justifikime nga Bashkia se nuk është bërë prodhimi i vulave, por e vërteta qëndron në faktin se Bashkia duhet të ngrejë një komision verifikimi për nxjerrjen jashtë funksioni të vulave të vjetra dhe vënien në funksion të vulave të reja, që duhet tu shpërndahen kryetarëve të zgjedhur të fshatrave. “Në Lezhë zbatohen vetëm vendimet që i pëlqejnë Bashkisë. Ne, si forcë politike, nuk firmosim më asnjë projektvendim, pa u zbatuar vendimet që janë marrë më herët. Mbledhja bëhet vetëm për ndihmën ekonomike, nuk do kalojë asnjë vendim tjetër, madje as buxheti i këtij viti” ka deklaruar i prerë Gjok Ndoka. Sipas ligjit për vetëqeverisjen vendore, kryetari pajiset me vulë dhe ka autoritetin të lëshojë vërtetime për fakte e të dhëna për banorët ose territorin e fshatit të tij, për të cilat ai është në dijeni, sa herë që kjo kërkohet nga bashkia, nga vetë banorët ose nga çdo institucion tjetër.

Ndërkaq, kryetari i PD për Lezhën, Paulin Marku tha se vota e lirë është e shenjtë për ta. Sipas tij, nëse cenohet vota që në qelizën më të vogël, që është fshati, atëherë po rrënohet dhe cenohet demokracia shqiptare.

E pyetur mbi këtë çështje, Bashkia e Lezhës nuk ka dhënë asnjë deklaratë nëse do të vijojë e njëjta klimë e tensionuar, por sipas të dhënave, nga ana e tyre janë njohur disa kryetarë fshatrash, por pjesa tjetër janë në proces verifikimi, pasi ka pasur kontestime të shumta. Nga ana tjetër, Kryetari i Bashkisë së Lezhës, Fran Frrokaj, nuk ka marrë pjesë në asnjë mbledhje të këshillit bashkiak që prej momentit të zgjedhjes së tij e deri më sot. Edhe nw mbledhjen e fundit tw Kwshillit Bashkiak, mw 22 dhjetor 2016, u ngrit problemi i mosprezencës së autoriteteve të bashkisë, të cilat shoqërohen me vonesa në marrjen e vendimeve siç ishin edhe ato të rendit të ditës.

Tashmë me bllokimin e miratimit të buxhetit pritet të shikohet sesi do të zgjidhet situata. Një situatë e tillë ka ndodhur edhe në vitin 2013, kur LSI u largua nga koalicioni i djathtë. Bllokimi i buxhetit mund të sjellë probleme në shumë sektorë jetësore të Lezhës, tashmë kur shumë institucione varen prej saj, si në shëndetësi, ashtu edhe në arsim, infrastrukturë apo shërbime të tjera ndaj qytetarëv të Lezhës.

Lezha e Qytetareve, projekt i financuar nga Leviz Albania

#LevizAlbania #Pefshihu

#PerNjeDemokraciTeForteVendore

#PerNjeQeverisjeVendoreCilesore

Faqja 1 nga 2