LevizAlbania organizoi në qytetin e Korçës debatin publik mbi demokracinë vendore dhe rolin e qytetarëve për forcimin rritjen e cilësisë së saj. Debati u zhvilluar në kuadër të thirrjes së katërt për aplikime, drejtimet e të cilës u prezantuan nga Drejtoresha e projektit LevizAlbania Znj. Valbona Kuko.

“LevizAlbania është një mundësi për të gjithë ata që e ndiejnë se duhet të angazhohen për më shumë demokraci vendore, për më shumë transparencë dhe llogaridhënie nga ana e të zgjedhurve vendore. Marrëdhënia midis qytetarëve dhe të zgjedhurve vendore nuk duhet të nisë dhe përfundojë në ditën e votimit, ajo duhet të vijojë dhe intensifikohet ditë pas dite si formë presioni për përmbajtjen e premtimeve të të zgjedhurve vendorë, për respektimin e kontratës së nënshkruar prej tyre me marrjen e detyrës së funksionarit public. Prandaj Leviz është një mundësi jo vetëm për organizatat e shoqërisë civile por edhe për individëd apo grupimet e tyre. Majfton të keni një ide konkrete që sjell ndryshim të prekshëm dhe të aplikoni në thirrjen për aplikime të LevizAlbania. Ne do të mbështësim ato ide që sjellin ndryshimin e prekshëm në jetën e komuniteteve ku ju jetjoni”, tha Znj. Kuko.

Të pranishëm në debatin publik në qytetin e Korcës, ku merrnin pjesë qytetarë nga Pogradeci, Devolli dhe Maliqi, të cilët ngritën një seri problematikash të lidhura me arsimin e komuniteteve të margjinalizuara, marrdhënien e largët me anëtarët e këshillit bashkiak dhe mungesën politikave më të mëdha për rininë.

Në panelin e ekspertëve të ftuar nga LevizAlbania për të sjellë ekspertizën e tyre në fushën e shoqërisë civile dhe aksioneve qytetare ishin Znj. Enela Macka, drejtuese e shoqatës “Gruaja në Zhvillim” e cila referoi mbi rëndësinë e barazisë gjinore në aksionet e shoqërisë civile, Znj. Keti Qirinxhi, aktiviste e shoqërisë civile e cila përcolli eksperiencën personale në raport me rolin e qytetarëve në mirëqeverisjen lokale si dhe Z. Arben Kosturi, Drejtor i Qendrës “Distuni Albania”, i njohur në komunitetin rom/egjiptian për nisma dhe aksione për krjimin dhe garantimin e të drejtave të këtij komuniteti.

LevizAlbania mbetet e angazhuar për të promovuar insiativat qytetarë që sjellin forcim të demokracisë vendore dhe aspirojnë të përmirësojnë performancën e qeverisjes lokale. 

Shkodër – LevizAlbania zhvilloi debatin e dytë publik “Demokracia Vendore dhe Roli i Qytetarëve” në kuadër të prezantimit të thirrjes së katërt për aplikime. Projekti që financohet nga Zyra Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunin (SDC) dhe zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave të suksesshme shqiptare “Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, “Partnerët e Shqipërisë për Ndryshim dhe Zhvillim” dhe “Co-Plan”, përmes debateve publike synon të ndërgjegjësojë sa më shumë angazhimin e qyetarëve në aksione që sjellin ndryshimin e nivelit të demokracisë vendore dhe përmirësojnë qeverisjen lokale.

Gjatë fjalës së saj, Drejtoresha Ekezekutive e LevizAlbania Znj. Valbona Kuko, përpos prezantimit të thirrjes dhe drejtimeve të saj, mundësisë që ofron kjo thirrje për përfshirje të grupeve të interesit që kërkojnë më shumë transparence dhe llogaridhënie nga të zgjedhurit vendorë e vuri thekstin tek pëfshirja për herë të parë me një drejtim të dedikuar kategorisë së artit dhe inovacionit në thirrjen për aplikime.

“Arti dhe inovacioni janë risija e kësaj thirrje. Përmes artit të rinjte dhe jo vetëm, profesionistë të kesaj fushe ose jo, mund të përcjellin tek publiku mesazhe sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese në fokusin e të cilave duhet të jetë përmirësimi i demokracisë vendore dhe qeverisjes lokale. Ashtu sikundër që përmes teknologjisë së informacionit mund të gjenerohen ide inovative nga profesionistët ose jo të këtij sektori. Prandaj LevizAlbania mbetet një mundësi e madhe për këdo që synon të ketë një rol aktiv në shoqërinë tonë e që synon të kërkojë më shumë nga të zgjedhurit vendor” deklaroi Znj. Kuko.

Në panelin e ekspertëve në debatin e Shkodrës, ishin të pranishëm Z. Dritan Shutina, Drejtor Ekzekutiv i “Co-Plan” i cili u ndal tek rëndësia e informimit mbi financat vendore, nga vijnë dhe si shpenzohen ato nga drejtuesit e pushtetit vendor. Z. Shutina u ndal gjithashtu tek paltforma “Financat Vendore” një instrument ndërtuar nga “Co-Plan” dhe i mundësuar në kuadër të instrumentit mundësues strategjik të projektit LevizAlbania. Përmes platformës www.financatvendore.al të gjithë të interesuarit mund të marrin informacion mbi financat vendore, buxhetet vjetore të bashkive dhe si shpenzohet paratë publike nga qeverisja vendore.

Të pranishëm gjithashtu ishin në panel Z. Florjan Bjanku pedagog në Fakultetin e Drejtësisë Shkodër diskursi i të cilit u fokusua tek zbatimi i ligjit për të drejtën e informimit dhe ligji për dëgjesat publike, Znj. Xaira Shurdha, grantmarrëse e LevizAlbania në Thirrjen Nr.2, e cila gjatë zbatimit të projektit të financuar nga LevizAlbania arriti të ndikonte përmes lobimit në buxhetin e Bashkisë së Shkodrës dhe Z. Fatlum Nurja, ekspert i pushtetit vendor dhe grantmarrës i LevizAlbania, i cil u ndal tek implementimi i reformës territoriale dhe hapësirat e krijuara për përmiresim të shërbimeve nga institucionet e qeverisjes vendore.

Të pranishmit ngritën një sërë shqetësimesh në raport me rolin e anëtarëve të këshillit bashkiak, shërbimeve zjarrëfikëse, etj si dhe u interesuan për kategoritë e mundshme që mund të aplikojnë në Thirrjen e LevizAlbania.

#LevizAlbania #LevizPerDemokracineVendore #Thirrja4 #Apliko

“Fjalëkryqi i Reformës Territoriale” është artikulli i botuar në numrin e fundit të revistës “Monitor” (monitor.al) në të cilin ekspertë të pushtetit vendor kanë paraqitur analizat teknike në raport më funksionimin e reformës territoriale.

 

A ka funksionuar reforma? A janë fuqizuar financiarisht bashkitë? Cfarë të rejash sjell ligji I ri “Për financat e qeverisjes vendore” dhe e drejta që u jepet bashkive për të përdorur koncesionin si formë për mbledhjen e të ardhurave.

 

Ekspertët e pushtetit vendor Aida Cacaj dhe Fatlum Nurja (grantmarrës i LevizAlbania) përmes një analize teknike dhe profesionale ngrejnë disa pyetje në raport më rezultetet e reformës dhe sfidat me të cilat përballet sot pushteti vendor.

 

 

Vlorë – LevizAlbania zhvilloi debatin publik me temë “Demokracia Vendore dhe Roli i Qytetarëve”. Takimi u zhvillua në kuadër të prezantimit të thirrjes së katërt për aplikime të projektit që financohet nga Zyra Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunin (SDC) dhe zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave të suksesshme shqiptare “Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, “Partnerët e Shqipërisë për Ndryshim dhe Zhvillim” dhe “Co-Plan”.

Në debatin e zhvlluar në qytetin e Vlorës, morën pjesë aktorë të shoqërisë civile, qytetarë, të rinj dhe përfaqësues të grupeve të margjinalizuara, të cilët shfaqën interesin e tyre mbi thirrjen dhe nevojën për më shumë demokraci vendore dhe aksione të gjeneruara nga komuniteti.

Përballë tyre ishtë një panel ekspertësh i përbërë nga Znj. Enela Mone, Eksperte e barazisë gjinore me një angazhim disa vjecar në aksione të shoqërisë civile në këtë fushë, Z.Robert Murataj, avokat dhe përfaqësues i shoqërisë civile në qytetin e Vlorës dhe Z. Harilla Koci, grantmarrës I LevizAlbania si individ në thirrjen e parë për aplikime.

Drejtoresha e projektit LevizAlbania, Znj. Valbona Kuko gjatë fjalës së saj u ndal në prezantimin e drejtimeve kryesore të tirrjes së katërt për aplikime, duke e cilësuar përfshirjen në të si një mundësi për të sjell ndryshimin e nivelit të demokracisë vendore dhe përmirësimin e qeverisjes lokale përmes aksioneve qytetare.

“Ne shkojmë tek problemi jo duke marrë përsipër të negociojmë ne si projekt me të, por duke kërkuar dhe mbështetur qytetarët dhe organizatat e shoqërisë civile me nisma që angazhojnë dhe mobilizojnë qytetarin. Prandaj demokracia vendore pa rolin e qytetarit është thjesht një term, ndërsa me qytetarin në krye të saj, është etape e cila do të japë efektet positive me kalimin e kohës. Në të ardhmen e afërt, fale projekteve të mbështetura nga LevizAlbania, qytetari do të jetë zeri kryesorë që do të përcaktojë vendimmarrjet e të zgjedhurve vendor”, theksoi zonja Kuko.

Ndërkohë që ekspertët e ftuar në panel sollën shëmbuj konkrete mbi rolin e qytetarit në ndryshimin e demokracisë vendore dhe rëndësinë e rolit qytetar në forcimin e saj.

#LevizAlbania #LevizPërDemokracinëVendore #Përfshihu #SillNdryshimin

Gjenevë - LevizAlbania zhvilloi një vizitë zyrtare në Kantonin e Gjenevës në Zvicër. Qëllimi i vizitës ishtë studimi dhe njohja nga afër e historive të suksesit nga institucionet e qeverisjes vendore në Gjenevë, por edhe mbi modelet e aksionit të gjeneruar nga qytetarët dhe organizatat e shoqërisë civile.

Delegacioni nga Shqipëria përbëhej nga Drejtori i Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Z. Andi Dobrushi, Znj. Juliana Hoxha, Drejtore Ekzekutive e Parterëve Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim, Z.Dritan Shutina Drejtor Ekzekutiv i CO-Plan dhe Znj. Valbona Kuko, Drejtore Ekzekutive e projektit LevizAlbania.

Delegacioni nga Tirana u prit në një takim shumë frytëdhënës nga Kryetari i Bashkisë së Gjenevës, Z. Remi Pagany, i cili më 1 Qershor 2017 ka marrë detyrën e Kryetarit të Bashkisë së Kantonit të Gjenevës.

Takimi u foksua në shkëmbimin e ndërsjelltë të eksperiencave, sidomos në modelin e suksesshëm të organizimit të peticioneve dhe referendumeve lokale, për të cilat Zvicra njihet si histori suksesi. Modeli zviceran i përdorimit të peticioneve dhe referendumeve që iniciohen nga nismat qytetare në raport me politikat vendore, investimet, transprarenca, llogaridhënia dhe përfshirja qytetare në vendimmarrjet vendore ka ndikuar drejtpërdrejtë në cilësinë e qeverisjes lokale. 

Kryetari i Bashkisë Z. Pagany paraqiti përpara delegacionit të LevizAlbania shëmbullin e tij konkret se si përmes angazhimit qytetar duke u mbështetur në të drejat që ligji i garanton, përpara se të merrte detyrën e kryebashkiakut, sëbashku me qytetarët e një zone në Gjenevë, arritën të transformonin një shesh të pashfrytëzuar dhe pamirëmbajtur në një shesh që sot përshkohet dhe shfrytëzohet nga 18 mijë banorë, vetëm duke shfrytëzuar mundësinë e peticionit dhe nismave qytetare. “Projektet pasi hartohen shfaqen on-line për të marrë gjykimin e banoreve, ata më pas vendosin për ta pranuar ose jo. Në rast se ka kundërshti, banorët nisin rrugën e kontestimit dhe Këshilli Bashkiak duhet të shqyrtojë vendimin e tyre”, shpjegoi Z.Pagany mënyrën e funksionimit të peticioneve në Kantonin e Gjenevës.

Kryebashkiaku i Gjenevës shpjegoi se referendumet në Zvicër kanë lindur për të luftuar korrupsionin dhe më pas nisën të aplikohen si një e drejtë e qytetarëve për të vendosur mbi vendimmarrjet lokale. “Unë nuk mund të favorizoj për punët e qytetit një apo dy kompani, sepse qytetarët përmes të drejtës që i garanton ligji për peticionet më bllokojnë punimet, e nëse më bllokojnë punimet unë nuk do të mund të zbatoj detyrën time”, tha ai.

Drejtuesi i Konsorciumit që zbaton projektin LevizAlbania bëri një pasqyrë të  arritjeve dhe sfidave të projektit që synon të forcojë demokracinë vendore përmes angazhimit të aktorëve të shoqërisë civile dhe individëve për më shumë transparencë, llogardhënie dhe pjesëmarrje qytetare në vendimarrjet lokale. “Eksperinca e zvicerane e zhvillimit të nismave qytetare përmes peticioneve dhe referendumeve është një model për të cilin qeverisja vendore në Shqipëri ka shumë nevojë. Roli i qytetarit në proceset vendimarrëse dhe në rritjen e transparencës së të zgjedhurve vendorë është një instrument që projekti LevizAlbania e ka në fokusin e tij kryesor”, deklaroi Z. Dobrushi.

Ekipi i LevizAlbania zhvilloi gjithashtu një takim me drejtuesit e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim në qytetin e Bernës, e cila financon dhe projektin për demokracinë vendore “LevizAlbania”. Anetarët e Konsorciumit të LevizAlbania prezantuan eksperiencën e organizatave të tyre (OSFA, Partners Albania & Co-Plan) në sektorët që operojnë prej shumë vitesh. Ata vleresuan maksimalisht se bashkimi i ekspertizës së tre organizatave në zbatimin e projektit LevizAlbania është një histori suksesi dhe ka nisur të japë efeket konkrete.

Gjatë takimit me drejtuesit e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, Drejtoresha e LevizAlbania Znj.Valbona Kuko prezantoi arritjet e deritanishme të nismave të shoqërisë civile dhe individëve të mbështetura nga LevizAlbania që synojnë të forcojnë demokracinë lokale dhe rrisin cilësinë e qeverisjes vendore në të gjithë territorin e Shqipërisë.  

Faqja 1 nga 2