Vorë – Zbatuesit e projektit “Bordi Këshillimor Vorë“ vijojnë zbatimin e projektit të financuar nga LevizAlbania në Thirrjen e parë për Aplikime. Në kuadër të projektit, aplikanti individual Gentian Hajdari zhvilloi takimin më zyrtarë të Bashkisë Vorë, anëtarët e Këshillit Bashkiak dhe Drejtoreshën e Shkollës së Mesme në këtë qytet. Të rinjtë e Bordit Rinor paraqitën përpara zyrtarëve të bashkisë disa nga shqetësimet e tyre. Një nga problemet kryesore është mungesa e një qëndre rinore në Bashkinë Vorë, e për këtë të rinjtë e Bordit Rinor, propozuan që ish-shkolla 9 vjecare në Marqinet të kthehet në qëndër rinore. Në përfundim të takimit zyrtarët e Bashkisë Vorë u dakordësuan që  jo cështje të pëfshihet në rendin e ditës në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak. Kjo mund të quhet një arritje e prekshme e projektit të financuar nga LevizAlbania për forcimin e rolit të të rinjve në vendimarrjet lokale. 

#LevizAlbania #Perfshihu #SillNdryshimin