Berat - Më datë 18 janar 2017, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjeteësim, zhvilloi takimin në kudër të projektit “Organzimi Komunitar si sfidë e qeverisjes”, projekt i mbështetur nga LevizAlbania në Thirrjen e Parë për Aplikime. Qëllimi i këtij takimi ishtë sensibilizimi dhe nxitja e diskutimit me aktorët lokal, publik dhe jopublik, në lidhje me ngritjen dhe funksionimin e strukturave komunitare në kuadër të ligjit “Për Vetëqeverisjen Vendore”. Zbatimi i neneve 68 dhe 69 në ligjin “Për Vetëqeverisjen Vendore”, nene që përcaktojnë rolet e strukturave komunitare ishin baza e qëllimit të këtij takimi, zbatim që kërkon ngritjen e një kulture qeverisëse ndryshe e cila drejtohet nga qytetari, qytetaria aktive dhe gadishmëria po e qytetarëve për një qeverisje më të mirë vendore. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin përfaqësues të qeverisë vendore, anëtarët e Këshillit Bashkiak Berat, Administratorë të njësive administrative, organizata të shoqërisë civile, media, aktivistë dhe grupime të qytetarëve të interesuar.

Projekti i IDM financohet nga LevizAlbania

#LevizAlbania #Përfshihu

#PerNjeDemokraciTeForteVendore
#PerNjeQeverisjeVendoreCilesore