Tiranë – Alikanti individual Rio Kërpaci, vijon zbatimin e projektit “Portofoli Qytetar“. Projekti i financuar nga LevizAlbania në thirrjen e dytë për aplikime ka në qendër të tij informimine qytetarëve mbi rolin e administratorëve zonat e tyre të banimit. Në kuadër të këtij projekti, Rio sëbashku me grupin e punës së projektit, organizuan në Tiranë, ëorkoshopin me temë: Roli i Administratorit, kuadri ligjor për një mirëadministrim sa më të mirë të ambjenteve të përbashkëta.

#LevizAlbania #Perfshihu #SillNdryshimin

#PerNjeDemokraciTeForteVendore

#PerNjeQeverisjeVendoreCilesore