LevizAlbania ka shpallur Thirrjen e 4-të për Aplikime. Në kuadër të procesit të informimit gjatë përiudhës që thirrja qëndron e hapur, projekti do të zhvillojë si asnjëherë më parë pesë sesione informuese.

Katër sesione informuese i janë dedikuar organizatave të shoqërisë civile, individëve dhe grupimeve të tyre dhe të gjithë grupeve të interesit që janë të intersuar për të aplikuar në drejtimet 1, 2 dhe 3 të Thirrjes Nr.4

Ndërkohë që një session i plotë i është dedikuar aplikantëve potencialë të Drejtimit Nr. 4 të cilët janë bashkëpunëtor në thirrjet e mëparshme të LevizAlbania, përkatësisht të Thirrjes Nr. 1, 2 dhe 3, të cilët kanë përfunduar ndërkohë kontratën e zbatimit të grantit të përftuar më parë.

Risia e këtyre sesioneve informuese është takimi LIVE në faqen në Facebook të projektit LevizAlbania. Sesioni LIVE në facebook do ti dedikohet mbi 13 mijë ndjekësve të LevizAlbania në rrjetin social. Ai do të nisë me prezantimin e Thirrjes për Aplikime, drejtimet, grupet e mundshme që mund të aplikojnë. Në pjesën e dytë të tij, stafi I LevizAlbania do të jetë në dispozicion të pyetjeve që ndjekësit në faqe do të parashtrojnë përmes komenteve në raport me paqartësitë që kanë mbi thirrjen dhe hapat e saj apo dhe aplikimin online.

LevizAlbania është një mundësi që përmes ideve tuaja të sillni ndryshimin e nivelit të demokracisë vendore, rrisni reagimin qytetar, forconi transparencën dhe llogaridhënien e të zgjedhurve vendor.

Kalendari i Sesioneve të Informimit:

13 Shtator 2017 – ora 10.00 në qytetin e Vlorës pranë “Qendrës Rinore”

15 Shtator 2017 – ora 10.00 në qytetin e Shkodrës pranë “Hotel Grand”

18 Shtator 2017 – ora 10.00 në qytetin e Korçës pranë “Qendrës Rinore”

20 Shtator 2017 – ora 10.00 në qytetin e Tiranës pranë “Hotel Opera” (aplikantët e vijueshmërisë)

21 Shator 2017 – ora 10.30 drejtpërdrejtë në faqen e Facebook @LevizAlbania

LevizAlbania, projekti i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe i financuar nga tre organizatat e suksesshme shqiptare "Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë", "Partnerët e Shqipërisë për Ndryshim dhe Zhvillim" dhe "Co-Plan" shpall Thirrjen e 4-të për aplikime. Në kuadër të mbështetjes së nismave që synojnë të forcojnë demokracinë vendore përmes angazhimit të aktorëve të shoqërisë civile dhe individëve, LevizAlbania publikon thirrjen e 4-të e cila ka katër drejtime.

Në drejtimet 1, 2 dhe 3 ftohen të gjitha organizatat e shoqërisë civile, individët dhe grupimet e tyre, grupimet e të rinjve dhe grave, lëvizjet qyetare, organizatat e medias, gazetarët, institucionet akademike dhe grupe të ndryshme interesi me fokus përmirësimin e qeverisjes lokale, janë të ftuar të aplikojnë përmes ideve të tyre.

Gjithashtu LevizAlbania në këtë thirrje Drejtimin Nr.4 ia ka dedikuar grantmarrësve të thirrjeve të mëparshme, të cilët kanë përfunduar në kohë dhe përputhje me kushtet kontraktuale zbatimin e projekteve të tyre dhe që synojnë të shtrijnë apo replikojnë iniciativat e tyre për të sjell ndryshim edhe në zona të tjera zbatimi.

Në Thirrjen Nr.4, për herë të parë mund të aplikoni edhe online, mjafton të shkoni në fund të faqes ku është publikuar thirrja në adresën www.levizalbania.al dhe do të gjeni butonat e aplikimit si OJF dhe si INDIVID. Aplikimi është i thjeshtë dhe hapat e rëndësishëm të tij janë sqaruar në udhëzimin e Thirrjes 4.

Për t’ju informuar më shumë në lidhje me Thirrjen Nr.4, LevizAlbania do të organizojë sesionet informimit si më poshtë:

13 Shtator 2017 – ora 10.00 në qytetin e Vlorës pranë “Qendrës Rinore”

15 Shtator 2017 – ora 10.00 në qytetin e Shkodrës pranë “Hotel Grand”

18 Shtator 2017 – ora 10.00 në qytetin e Korçës pranë “ Qendrës Rinore”

20 Shtator 2017 – ora 10.00 në Tiranë te “Hotel Opera” (aplikantët për vijueshmëri)

21 Shtator 2017 – ora 10.00 LIVE në Facebook në faqen e projektit @LevizAlbania

Nëse ke një ide përmes të cilës dëshiron të sjellësh ndryshimin në nivelin e demokracisë vendore, forcosh transparencën, llogaridhënien dhe rritësh pjesëmarrjen në vendimmarjet vendore, nxito të aplikosh.

#LevizAlbania #Thirrja4 #SillNdryshimin #Perfshihu #AplikoOnLine

Gjenevë - LevizAlbania zhvilloi një vizitë zyrtare në Kantonin e Gjenevës në Zvicër. Qëllimi i vizitës ishtë studimi dhe njohja nga afër e historive të suksesit nga institucionet e qeverisjes vendore në Gjenevë, por edhe mbi modelet e aksionit të gjeneruar nga qytetarët dhe organizatat e shoqërisë civile.

Delegacioni nga Shqipëria përbëhej nga Drejtori i Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Z. Andi Dobrushi, Znj. Juliana Hoxha, Drejtore Ekzekutive e Parterëve Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim, Z.Dritan Shutina Drejtor Ekzekutiv i CO-Plan dhe Znj. Valbona Kuko, Drejtore Ekzekutive e projektit LevizAlbania.

Delegacioni nga Tirana u prit në një takim shumë frytëdhënës nga Kryetari i Bashkisë së Gjenevës, Z. Remi Pagany, i cili më 1 Qershor 2017 ka marrë detyrën e Kryetarit të Bashkisë së Kantonit të Gjenevës.

Takimi u foksua në shkëmbimin e ndërsjelltë të eksperiencave, sidomos në modelin e suksesshëm të organizimit të peticioneve dhe referendumeve lokale, për të cilat Zvicra njihet si histori suksesi. Modeli zviceran i përdorimit të peticioneve dhe referendumeve që iniciohen nga nismat qytetare në raport me politikat vendore, investimet, transprarenca, llogaridhënia dhe përfshirja qytetare në vendimmarrjet vendore ka ndikuar drejtpërdrejtë në cilësinë e qeverisjes lokale. 

Kryetari i Bashkisë Z. Pagany paraqiti përpara delegacionit të LevizAlbania shëmbullin e tij konkret se si përmes angazhimit qytetar duke u mbështetur në të drejat që ligji i garanton, përpara se të merrte detyrën e kryebashkiakut, sëbashku me qytetarët e një zone në Gjenevë, arritën të transformonin një shesh të pashfrytëzuar dhe pamirëmbajtur në një shesh që sot përshkohet dhe shfrytëzohet nga 18 mijë banorë, vetëm duke shfrytëzuar mundësinë e peticionit dhe nismave qytetare. “Projektet pasi hartohen shfaqen on-line për të marrë gjykimin e banoreve, ata më pas vendosin për ta pranuar ose jo. Në rast se ka kundërshti, banorët nisin rrugën e kontestimit dhe Këshilli Bashkiak duhet të shqyrtojë vendimin e tyre”, shpjegoi Z.Pagany mënyrën e funksionimit të peticioneve në Kantonin e Gjenevës.

Kryebashkiaku i Gjenevës shpjegoi se referendumet në Zvicër kanë lindur për të luftuar korrupsionin dhe më pas nisën të aplikohen si një e drejtë e qytetarëve për të vendosur mbi vendimmarrjet lokale. “Unë nuk mund të favorizoj për punët e qytetit një apo dy kompani, sepse qytetarët përmes të drejtës që i garanton ligji për peticionet më bllokojnë punimet, e nëse më bllokojnë punimet unë nuk do të mund të zbatoj detyrën time”, tha ai.

Drejtuesi i Konsorciumit që zbaton projektin LevizAlbania bëri një pasqyrë të  arritjeve dhe sfidave të projektit që synon të forcojë demokracinë vendore përmes angazhimit të aktorëve të shoqërisë civile dhe individëve për më shumë transparencë, llogardhënie dhe pjesëmarrje qytetare në vendimarrjet lokale. “Eksperinca e zvicerane e zhvillimit të nismave qytetare përmes peticioneve dhe referendumeve është një model për të cilin qeverisja vendore në Shqipëri ka shumë nevojë. Roli i qytetarit në proceset vendimarrëse dhe në rritjen e transparencës së të zgjedhurve vendorë është një instrument që projekti LevizAlbania e ka në fokusin e tij kryesor”, deklaroi Z. Dobrushi.

Ekipi i LevizAlbania zhvilloi gjithashtu një takim me drejtuesit e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim në qytetin e Bernës, e cila financon dhe projektin për demokracinë vendore “LevizAlbania”. Anetarët e Konsorciumit të LevizAlbania prezantuan eksperiencën e organizatave të tyre (OSFA, Partners Albania & Co-Plan) në sektorët që operojnë prej shumë vitesh. Ata vleresuan maksimalisht se bashkimi i ekspertizës së tre organizatave në zbatimin e projektit LevizAlbania është një histori suksesi dhe ka nisur të japë efeket konkrete.

Gjatë takimit me drejtuesit e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, Drejtoresha e LevizAlbania Znj.Valbona Kuko prezantoi arritjet e deritanishme të nismave të shoqërisë civile dhe individëve të mbështetura nga LevizAlbania që synojnë të forcojnë demokracinë lokale dhe rrisin cilësinë e qeverisjes vendore në të gjithë territorin e Shqipërisë.  

“Fjalëkryqi i Reformës Territoriale” është artikulli i botuar në numrin e fundit të revistës “Monitor” (monitor.al) në të cilin ekspertë të pushtetit vendor kanë paraqitur analizat teknike në raport më funksionimin e reformës territoriale.

 

A ka funksionuar reforma? A janë fuqizuar financiarisht bashkitë? Cfarë të rejash sjell ligji I ri “Për financat e qeverisjes vendore” dhe e drejta që u jepet bashkive për të përdorur koncesionin si formë për mbledhjen e të ardhurave.

 

Ekspertët e pushtetit vendor Aida Cacaj dhe Fatlum Nurja (grantmarrës i LevizAlbania) përmes një analize teknike dhe profesionale ngrejnë disa pyetje në raport më rezultetet e reformës dhe sfidat me të cilat përballet sot pushteti vendor.

 

LevizAlbania organizon prej datës 24 Prill deri më 28 Prill “Javën e  Demokracisë Vendore”. Rrugëtimi dy vjeçar i projektit që synon të forcojë demokracinë vendore përmes aksioneve qytetare për një qeverisje vendore cilësore dhe efektet e nismave të orgnizatave të shoqërisë civile dhe individëve do të diksutohen në forume, konferenca, shfaqje teatrale dhe evente sociale.

LevizAlbania është projekt i financuar nga Zyra Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe zbatohet nga tre organizatat e suksesshme shqiptare “Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, “Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim” dhe “Co-PLAN”.

Më poshtë gjeni programin e plotë të “Javës së Demokracisë Vendore”.