LevizAlbania ka nisur zbatimin si projekt për të ndryshuar nivelin e demokracisë prej Korrikut të vitit 2015. Në Janar të vitit 2016 ka mbështetur projektet në Thirrjen Nr.1 ndërkohë mbështetja e nismave të shoqërisë civile ka arritur në tre thirrje për aplikime.

Synimi kryesor i mbështetjeve të LA është forcimi i demokracisë vendore përmes angazhimit qytetar në formën e aksionit, analizave, investigimeve, hulumtimeve, hartimit të raporteve të monitorimit të shërbimeve, forcimit të rolit të medias vendore, etj.

Për të krijuar një ide më të qartë në lidhje me natyrën e projekteve që LevizAlbania ka mbështetur gjatë thirrjeve të mëparshme më poshtë gjeni të listuara dokumentat që ju informojnë në detaje mbi Thirrjen për Aplikime Nr.1,  Nr. 2  dhe Nr. 3 shoqëruar me informacioin mbi shtrirjen gjeografike të projekteve të tre thirrjeve. 

#LevizAlbania #LevizPërDemokracinëVendore #Angazhohu #SillNdryshimin

 

Projektet e Thirrjes Nr.1 për Aplikime

Shtrirja gjeografike e projekteve të Thirrjes Nr.1

Projektet e Thirrjes Nr.2 për Aplikime

Shtrirja gjeografike e projekteve të Thirrjes Nr.2

Projektet e mbështetura të Thirrjes Nr.3

 

 Shtrirja Gjeografike e projekteve të tre thirrjeve