LevizAlbania, projekti që synon të forcojë demokracinë vendore përmes nismave dhe ideve të gjeneruara nga aktorët e shoqërisë civile dhe individët, ka mbështetur financiarisht projekte që në objektivin kryesorë të tyre kanë rritjen e përgjegjshmërisë së të zgjedhurve vendor përmes një roli aktiv të qytetarëve.

Prej muajit Prill të vitit 2016, që shënon dhe nisjen e zbatimit në terren të projekteve të financuara nga thirrja e parë për aplikime, LevizAlbania vijon të mbështesë përmes grantdhënies projekte përmes thirrjeve për aplikime që kanë pasuar.

Për të krijuar një ide më të qartë për natyrën e projekteve të financuara, organizatat që kanë zbatuar projektet dhe shtrirjen e tyre gjeografike, mund të klikoni më poshtë në link dedikuar për çdo thirrje për aplikime dhe të informoheni më shumë.
Projekte të financuara në thirrjet për aplikime dhe shtrirja gjeografike e tyre:

Thirrja Nr.1 – Projekte të Financuara

Thirrja Nr.1 – Shtrirja Gjeografike e Projekteve

 

Thirrja Nr.2 – Projekte të Financuara

Thirrja Nr.2 – Shtrirja Gjeografike e Projekteve

 

Thirrja Nr.3 – Projekte të Financuara

Thirrja Nr.3 – Shtrirja Gjeografike e Projekteve

#LevizAlbania #LevizPërDemokracinëVendore #Angazhohu #SillNdryshimin