“Fjalëkryqi i Reformës Territoriale” është artikulli i botuar në numrin e fundit të revistës “Monitor” (monitor.al) në të cilin ekspertë të pushtetit vendor kanë paraqitur analizat teknike në raport më funksionimin e reformës territoriale.

 

A ka funksionuar reforma? A janë fuqizuar financiarisht bashkitë? Cfarë të rejash sjell ligji I ri “Për financat e qeverisjes vendore” dhe e drejta që u jepet bashkive për të përdorur koncesionin si formë për mbledhjen e të ardhurave.

 

Ekspertët e pushtetit vendor Aida Cacaj dhe Fatlum Nurja (grantmarrës i LevizAlbania) përmes një analize teknike dhe profesionale ngrejnë disa pyetje në raport më rezultetet e reformës dhe sfidat me të cilat përballet sot pushteti vendor.