Vlorë – LevizAlbania zhvilloi debatin publik me temë “Demokracia Vendore dhe Roli i Qytetarëve”. Takimi u zhvillua në kuadër të prezantimit të thirrjes së katërt për aplikime të projektit që financohet nga Zyra Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunin (SDC) dhe zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave të suksesshme shqiptare “Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, “Partnerët e Shqipërisë për Ndryshim dhe Zhvillim” dhe “Co-Plan”.

Në debatin e zhvlluar në qytetin e Vlorës, morën pjesë aktorë të shoqërisë civile, qytetarë, të rinj dhe përfaqësues të grupeve të margjinalizuara, të cilët shfaqën interesin e tyre mbi thirrjen dhe nevojën për më shumë demokraci vendore dhe aksione të gjeneruara nga komuniteti.

Përballë tyre ishtë një panel ekspertësh i përbërë nga Znj. Enela Mone, Eksperte e barazisë gjinore me një angazhim disa vjecar në aksione të shoqërisë civile në këtë fushë, Z.Robert Murataj, avokat dhe përfaqësues i shoqërisë civile në qytetin e Vlorës dhe Z. Harilla Koci, grantmarrës I LevizAlbania si individ në thirrjen e parë për aplikime.

Drejtoresha e projektit LevizAlbania, Znj. Valbona Kuko gjatë fjalës së saj u ndal në prezantimin e drejtimeve kryesore të tirrjes së katërt për aplikime, duke e cilësuar përfshirjen në të si një mundësi për të sjell ndryshimin e nivelit të demokracisë vendore dhe përmirësimin e qeverisjes lokale përmes aksioneve qytetare.

“Ne shkojmë tek problemi jo duke marrë përsipër të negociojmë ne si projekt me të, por duke kërkuar dhe mbështetur qytetarët dhe organizatat e shoqërisë civile me nisma që angazhojnë dhe mobilizojnë qytetarin. Prandaj demokracia vendore pa rolin e qytetarit është thjesht një term, ndërsa me qytetarin në krye të saj, është etape e cila do të japë efektet positive me kalimin e kohës. Në të ardhmen e afërt, fale projekteve të mbështetura nga LevizAlbania, qytetari do të jetë zeri kryesorë që do të përcaktojë vendimmarrjet e të zgjedhurve vendor”, theksoi zonja Kuko.

Ndërkohë që ekspertët e ftuar në panel sollën shëmbuj konkrete mbi rolin e qytetarit në ndryshimin e demokracisë vendore dhe rëndësinë e rolit qytetar në forcimin e saj.

#LevizAlbania #LevizPërDemokracinëVendore #Përfshihu #SillNdryshimin

“Fjalëkryqi i Reformës Territoriale” është artikulli i botuar në numrin e fundit të revistës “Monitor” (monitor.al) në të cilin ekspertë të pushtetit vendor kanë paraqitur analizat teknike në raport më funksionimin e reformës territoriale.

 

A ka funksionuar reforma? A janë fuqizuar financiarisht bashkitë? Cfarë të rejash sjell ligji I ri “Për financat e qeverisjes vendore” dhe e drejta që u jepet bashkive për të përdorur koncesionin si formë për mbledhjen e të ardhurave.

 

Ekspertët e pushtetit vendor Aida Cacaj dhe Fatlum Nurja (grantmarrës i LevizAlbania) përmes një analize teknike dhe profesionale ngrejnë disa pyetje në raport më rezultetet e reformës dhe sfidat me të cilat përballet sot pushteti vendor.

 

 

 

 

“ROLI I SHOQËRISË CIVILE DHE INDIVIDËVE NË FORCIMIN E DEMOKRACISË VENDORE”.

Tiranë – LevizAlbania zhvilloi takimin me studentët e “Universtitetit Europian të Tiranë” me temën: Roli i Shoqërisë Civile dhe Individëve në forcimin e demokracisë vendore. Qëllimi kryesor I takimit ishtë rritja e angazhimit të të rinjve në sipermarrjet individuale apo kolektive për të forcuar demokracinë vendore dhe rolin qytetar në këtë proces. Mënyra e matjes së funksionimit të demokracisë është shoqëria civile, mbi të gjitha roli I të rinjve në këtë process.

Drejtoresha Ekzekutive e LevizAlbania ftoi të rinjtë të bëhen pjesë përmes aplikimeve për grante dhe me idetë e tyre të ndihmojnë në rritjen e transprarencëe dhe llogaridhënies së qeverisjes vendore, apo edhe të problemeve që shqetësojnë komunitetin në të cilin ata bëjnë pjesë. “Ky project ka plot mundësi për të përfshirë të rinjtë që të sjellin ndryshimin në shoqëri” – u shpreh znj. Kuko.

Për Drejtuesen e Sektorit të Qeverisjes në Ambasadën e Zvicrës në Tiranë, zonjën Deborah Kern, qytetarët nuk duhet të rrinë në kafe dhe të ankohen për pushtetin pasi kjo vetëm sa I shkon përshtat qeverisjes. “Hapi I parë dhe më I rëndësishme është që të rinjtë duhet të nxisin rritjen e llogaridhënies nga pushteti. Qytetarët duhet të jenë aktivë dhe të përfshihen në vendimet e qeverisjes vendore”, tha ajo.

Andi Dobrushi,  Drejtor Ekzekutiv i “Fondacioni Shoqëria e hapur për Shqipërinë”, partner i këtij projekti, u kërkoi të rinjve që të guxojnë në idetë e tyre dhe të jenë më kërkues ndaj pushtetit, sidomos me çështje që prekin drejtpërdrejt jetën e tyre.  Mënyrën se si zbatohen idetë në nisma konkrete në komunitet e shpjegoi Dritan Shutina, Drejtor Ekzekutiv i "Co-PLAN".

Drejtoresha e UET-Enterprise, Ornela Çuçi, e cilësoi me rëndësi të madhe bashkëpunimin mes akademisë, shoqërisë civile dhe qeverisjes lokale.  Ajo bëri me dije se studentët dhe pedagogët që duan të aktivizohen në këtë projekt kanë gjithë asistencën teknike të nevojshme nga ekspertët e UET-Enterprise dhe Qendrës UET për t’i sjellë idetë e tyre në formë projekti dinjitoz që më pas t’i shërbejnë komunitetit dhe transparencës së qeverisjes lokale në vend.

Në pjesën e dytë të takimit studentet ngritën disa pyetje në lidhje me efektet që ka dhënë reforma administrative territoriale apo zbatimi I ligjit për të drejtën e informimit si dhe për mënyrën se si funksionon LevizAlbania.

 

 

Gjenevë - LevizAlbania zhvilloi një vizitë zyrtare në Kantonin e Gjenevës në Zvicër. Qëllimi i vizitës ishtë studimi dhe njohja nga afër e historive të suksesit nga institucionet e qeverisjes vendore në Gjenevë, por edhe mbi modelet e aksionit të gjeneruar nga qytetarët dhe organizatat e shoqërisë civile.

Delegacioni nga Shqipëria përbëhej nga Drejtori i Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Z. Andi Dobrushi, Znj. Juliana Hoxha, Drejtore Ekzekutive e Parterëve Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim, Z.Dritan Shutina Drejtor Ekzekutiv i CO-Plan dhe Znj. Valbona Kuko, Drejtore Ekzekutive e projektit LevizAlbania.

Delegacioni nga Tirana u prit në një takim shumë frytëdhënës nga Kryetari i Bashkisë së Gjenevës, Z. Remi Pagany, i cili më 1 Qershor 2017 ka marrë detyrën e Kryetarit të Bashkisë së Kantonit të Gjenevës.

Takimi u foksua në shkëmbimin e ndërsjelltë të eksperiencave, sidomos në modelin e suksesshëm të organizimit të peticioneve dhe referendumeve lokale, për të cilat Zvicra njihet si histori suksesi. Modeli zviceran i përdorimit të peticioneve dhe referendumeve që iniciohen nga nismat qytetare në raport me politikat vendore, investimet, transprarenca, llogaridhënia dhe përfshirja qytetare në vendimmarrjet vendore ka ndikuar drejtpërdrejtë në cilësinë e qeverisjes lokale. 

Kryetari i Bashkisë Z. Pagany paraqiti përpara delegacionit të LevizAlbania shëmbullin e tij konkret se si përmes angazhimit qytetar duke u mbështetur në të drejat që ligji i garanton, përpara se të merrte detyrën e kryebashkiakut, sëbashku me qytetarët e një zone në Gjenevë, arritën të transformonin një shesh të pashfrytëzuar dhe pamirëmbajtur në një shesh që sot përshkohet dhe shfrytëzohet nga 18 mijë banorë, vetëm duke shfrytëzuar mundësinë e peticionit dhe nismave qytetare. “Projektet pasi hartohen shfaqen on-line për të marrë gjykimin e banoreve, ata më pas vendosin për ta pranuar ose jo. Në rast se ka kundërshti, banorët nisin rrugën e kontestimit dhe Këshilli Bashkiak duhet të shqyrtojë vendimin e tyre”, shpjegoi Z.Pagany mënyrën e funksionimit të peticioneve në Kantonin e Gjenevës.

Kryebashkiaku i Gjenevës shpjegoi se referendumet në Zvicër kanë lindur për të luftuar korrupsionin dhe më pas nisën të aplikohen si një e drejtë e qytetarëve për të vendosur mbi vendimmarrjet lokale. “Unë nuk mund të favorizoj për punët e qytetit një apo dy kompani, sepse qytetarët përmes të drejtës që i garanton ligji për peticionet më bllokojnë punimet, e nëse më bllokojnë punimet unë nuk do të mund të zbatoj detyrën time”, tha ai.

Drejtuesi i Konsorciumit që zbaton projektin LevizAlbania bëri një pasqyrë të  arritjeve dhe sfidave të projektit që synon të forcojë demokracinë vendore përmes angazhimit të aktorëve të shoqërisë civile dhe individëve për më shumë transparencë, llogardhënie dhe pjesëmarrje qytetare në vendimarrjet lokale. “Eksperinca e zvicerane e zhvillimit të nismave qytetare përmes peticioneve dhe referendumeve është një model për të cilin qeverisja vendore në Shqipëri ka shumë nevojë. Roli i qytetarit në proceset vendimarrëse dhe në rritjen e transparencës së të zgjedhurve vendorë është një instrument që projekti LevizAlbania e ka në fokusin e tij kryesor”, deklaroi Z. Dobrushi.

Ekipi i LevizAlbania zhvilloi gjithashtu një takim me drejtuesit e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim në qytetin e Bernës, e cila financon dhe projektin për demokracinë vendore “LevizAlbania”. Anetarët e Konsorciumit të LevizAlbania prezantuan eksperiencën e organizatave të tyre (OSFA, Partners Albania & Co-Plan) në sektorët që operojnë prej shumë vitesh. Ata vleresuan maksimalisht se bashkimi i ekspertizës së tre organizatave në zbatimin e projektit LevizAlbania është një histori suksesi dhe ka nisur të japë efeket konkrete.

Gjatë takimit me drejtuesit e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, Drejtoresha e LevizAlbania Znj.Valbona Kuko prezantoi arritjet e deritanishme të nismave të shoqërisë civile dhe individëve të mbështetura nga LevizAlbania që synojnë të forcojnë demokracinë lokale dhe rrisin cilësinë e qeverisjes vendore në të gjithë territorin e Shqipërisë.