Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Projekte të financuara nga instrumenti Reagimi i Shpjetë i LA

Projekte të financuara nga instrumenti Reagimi i Shpjetë i LA

LevizAlbania, projekti që financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave të sukesshme shqiptare si Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Partnerët Shqipëri për Zhvillim dhe Ndryshim dhe Co-PLAN, dhe që synon të forcojë demokracinë vendore përmes angazhimit të aktorëve të shoqërisë civile me nisma konkrete që sjellin ndryshim dhe përmirësim prej institucioneve vendore dhe të zgjerdhuve vendor, përpos thirrjeve për aplikime ka mbështetur aksione, ide dhe nisma përmes instrumentit Reagimi Shpejtë.

Instrumenti Reagimi Shpejtë ka qenë mekanizmi nëpërmjet të cilit LA i ka dhënë mbështetje kauzave apo cështjeve që kanë kërkuar një reagim imediat për shkak të asimilimit prej faktorit kohë.

LA ka mbështetur përgjatë në total 9 (nëntë) projekte përmes instrumentit Reagimi Shpejtë për të cilat mund të merrni më shumë informacion duke klikuar KËTU

#LevizAlbania #LevizPërDemokracinëVendore #ReagimiShpejtë #Angazhohu

Street: Qemal Stafa

New Bazaar, Building No. 74, Floor 2, Tirana

+355 44 500 153