Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

STUDIMI I BZHR: BUJQËSIA DETYRIM DHE PËRGJEGJËSI

STUDIMI I BZHR: BUJQËSIA DETYRIM DHE PËRGJEGJËSI

Pas miratimit të Reformës Terriotirale Administrateve, lindi nevoja për informimin e qytetarëve mbi funksionet e deleguara për sektorë si bujqësia. Për këtë, gjatë Thirrjes së tretë për Aplikime, LevizAlbania mbështeti projektin e ideuar nga Qendra “Blegtoria dhe Zhvillimi Rural”, objektivi kryesorë I të cilës ishte vënia përpara detyrimit dhe përgjegjësisë të zgjedhurit vendor në tre njësi administrative, Bashkia Lushnje, Bashkia Kucove dhe Bashkia Belsh. Në link më poshtë do të mund të lexoni raportin e realizuar nga BZHR I cili evidenton pikërisht problemet me të cilat u hasën fermerët e këtyre tre njësive administrative. STUDIMI I BZHR:BUJQESIA DETYRIM DHE PERGJEGJESIBUJQESIA DETYRIM DHE PERGJEGJESI

Street: Qemal Stafa

New Bazaar, Building No. 74, Floor 2, Tirana

+355 44 500 153