Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LevizAlbania – Results of Call No.6 and Rapid Response Instrument

LevizAlbania – Results of Call No.6 and Rapid Response Instrument

Since 2015 Leviz Albania has aimed to in- cite “movement” and bring about social change by providing a platform, a network and support that enables citizens to act and resolve issues of interest to different local communities.

LevizAlbania is a project of the Swiss Agency for Development and Cooperation, implemented by a Consortium of three Al- banian organizations, Open Society Foun- dation for Albania, Partners Albania, and Co-Plan.

LevizAlbania is committed to improve local democracy in our country by empowering actors in the civic space to be drivers of change that exert the necessary pressure to ensure local governments act in the ben- efit of citizens. Ensuring that local govern- ments actually work for the public good requires informed, organized, active and peaceful citizen engagement.

Through LevizAlbania, civil society actors have the opportunity to come up and ap- ply concrete ideas to resolve different is- sues of interest to their communities. At the heart of these initiatives is the aim to incite reactions from local government in response to a strengthened demand for better local governance.

The grant scheme is operationalized through periodic calls for applications. Since 2015 LevizAlbania has launched 7 calls for applications and received a total of 2,100 applications from a diverse group of civic actors country-wide, out of which 226 projects have been supported. Unlike other projects in support of local democ- racy and civic participation, Leviz Albania supports individuals and informal groups. 720 individuals and informal groups have applied with concrete ideas for improve- ment of their communities. This interest shows that readiness for active citizenship is present in communities all over Albania.

Projects are awarded through a transparent and competitive process which is well-rec- ognized. The practice of public Idea Compe- titions was an innovation aimed not only at transparency but also for interaction among applicants. Throughout 7 calls for applica- tions, 627 applicants have presented an idea to the Grants Board over 21 Idea Competitions organized in 15 different locations. The out- reach of LevizAlbania has extended to practi- cally every municipality and aims to reach out deeper.

Going beyond the periodic calls for applica- tion, LevizAlbania also innovated with other instruments supporting the same objectives. Through Rapid Response, civic actors have the opportunity to respond to emergent is- sues in which a quick reaction is required. Since 2015 LevizAlbania has supported 18 Rapid Response initiatives.

‘Strategic Grants’ is a new instrument, sup- porting major strategic projects aiming to influence the national agenda. These include support for consolidated organizations or coalitions to address systemic challenges. LevizAlbania has supported 2 ‘Strategic Grants.

In addition, the Value-Added Support Services, involving a direct commitment from the Con- sortium, are designed to improve an enabling environment for civic engagement in areas re- lated to local governance:

  • Municipal Finances and Citizen Perceptions
  • Law Clinics
  • Youth Movement: a new page for local com- munities
  • Networking, and exchange opportunities
  • Porta Vendore

Over the last year, Leviz Albania achieved to inspire and empower 49 actors in the civic space to drive social change. We would like to share with you a brief summary of their stories, motivators, and achievements.

READ MORE ABOUT THIS PUBLICATION BY CLICKING THE LINK BELOW:

LevizAlbania – Results of Call No.6 and Rapid Response Instrument

#LevizAlbania #LevizForLocalDemocracy #DedicatedToLocalDemocracy

LevizAlbania – Broshura Elektronike Nr.9

LevizAlbania – Broshura Elektronike Nr.9

Newsletter FB

LevizAlbania sjell për publikun Broshurën Elektronike Nr.9, muaji Prill 2021. Në këtë numër të broshurës të projektit të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, do të mund të lexoni informacione lidhur me nisma të mbështetura nga LevizAlbania në Thirjet për aplikime, nisjen e zbatimit të projektit strategjik të zbatuar nga Instituti për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve.

LevizAlbania është një projekt I Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC që zbatohet nga konsorciumi I tre organizatave “Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, “Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim” dhe “Co-PLAN, Instituti I Zhvillimit të Habitatit”.

Për të mësuar më shumë rreth broshurës elektronike të LevizAlbania kliko në link më poshtë:

BROSHURA ELEKTRONIKE Nr.9

#LevizAlbania #LevizPerDemokracineVendore #BroshuraElektronike9

 

LevizAlbania - Broshura Elektronike #7

LevizAlbania - Broshura Elektronike #7

LevizAlbania prezanton për publikun “Broshura Elektronike - Nr.7“. Nëpërmjet broshurës elektronike, projekti LevizAlbania synon të informojë në mënyrë periodike audiencën, bashkëpunëtoret dhe publikun mbi nismat e mbështetura, aktivitetet, arritjet dhe rezultatet në kuadër të përmirësimit të demokracisë vendore dhe qeverisjes vendore.

LevizAlbania është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) që zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave shqiptare Fondacioni Shoqëria e Hapur për ShqipërinëPartnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Co-PLAN Instituti për Zhvillimin e Habitatit.

Për të mësuar më shumë rreth broshurës së parë elektronike ju lutem klikoni në link më poshtë:

LEVIZALBANIA - BROSHURA ELEKTRONIKE - NR.7

#LevizAlbania #LevizPërDemokracinëVendore #Angazhohu #SillNdryshimin #SDC #OSFA #PartnersAlbania #CoPLAN

SA TË SIGURTA JANË KORSITË E BIÇIKLETAVE NË TIRANË? (RAPORT TEKNIK)

SA TË SIGURTA JANË KORSITË E BIÇIKLETAVE NË TIRANË? (RAPORT TEKNIK)

Xhenis Kryekurti

Xhenis Kryekurti është grantmarrëse e LevizAlbania në Thirrjen Nr.6. Ajo po synon të rrisë dhe përmirësojë sigurinë e korsive të bicikletave në kryqytet.

Xhenis ka zhvilliar disa fushata informuese në terren për qytetarët dhe ciklistat me qëllim informimin dhe ndërgjegjësimin që koristë e bicikletave janë të dedikuara për ciklistat dhe jo për këmbësorët apo edhe për mbajtjen e mjeteve të sigurisë nga vetë ciklistët. Fushata që janë shtrirë edhe në rrjetet sociale të projektit që Xhenis po zbaton.

Por për të advokuar për këtë kauze, e cila në kryeqytet vjen në një moment kur korsitë e bicikletave vetëm shtohen, Xhenis ka shkuar dhe më tej. Në bashkëpunim me ekspertin e mirënjohur të sigurisë rrugore Artur Sulce, ajo ka realizuar një studim dhe raport teknik mbi situacionin aktual të korsive të bicikletave, cilat janë rrisqet e këtyre korsive, rreziku që I kanoset përdoruesve të tyre sidomos në zonat e nxehta ku këto korsi kryqëzohen më automjet.

Raportin teknik të përgatitur në kuadër të këtij projekti mund ta lexoni duke klikuar në link më poshtë:

RAPORT TEKNIK I EKSPERTIT AUTO-TEKNIK MBI SIGURINË E KORISVE TË BIÇIKLETAVE NË BASHKINË TIRANË

Raporti i projektit "Bashki e Hapur zbatuar nga ISP

Raporti i projektit "Bashki e Hapur zbatuar nga ISP

Instituti i Studimeve Politike zbatoi në kuadër të Thirrjes së Parë për Aplikime projektin "Bashki e Hapur" Bio e projektit "Bashki e Hapur" Ndarja e re territoriale dhe konstituimi përmes zgjedhjeve i 61 bashkive të reja krijuan një realitet dhe marrëdhënie të re midis të zgjedhurve në nivel vendor dhe qytetarëve. Procesi i reformimit u shoqërua me zgjerim të kompetencave të qeverisjes vendore në aspekte të veçanta të funksionimit, sidomos në shërbimet sociale dhe administrative ndaj komunitetit. Struktura e re dhe shtimi i kompetencave sjellin me vete edhe më shumë përgjegjësi dhe nevojë për llogaridhënie, si dhe janë të lidhura direkt me një shumëllojshmëri pritshmërisë dhe interesash qytetare. Në kuadrin e përgjegjësive të qeverisjes së re lokale koncepti i transparencës dhe i informimit qytetar merr vlerë të vecantë dhe mbetet një prej standardeve kryesore matëse për demokracinë përfaqësuese e funksionale në nivel lokal. E drejta e informimit, si e drejtë kushtetuese, përbën një nga elementët thelbësorë që duhet të garantohen për të gjithë qytetarët. Transparenca nënkupton ndarjen e informacionit si edhe ushtrimin e veprimtarisë së institucioneve në mënyrë të hapur me publikun. Aksesi i lirë ndaj informacionit luan një rol kyç në promovimin e transparencës dhe në parandalimin e korrupsionit, dhe si i tillë institucionet shtetërore duhet ta ofrojnë atë në kohë dhe në mënyrë të plotë për qytetarët, me qëllim që të garantojnë një përdorim sa më efektiv të tij. Gatishmëria në dhënien e informacionit nga institucionet. Duke klikuar në link e mëposhtë gjeni raportin e hartuar nga Instituti i Studimeve Politike gjatë thirrjes Nr.1 për aplikime. Raporti perfundimtar i projektit "Bashki e Hapur" zbatuar nga Instituti i Studimeve Politike

Street: Qemal Stafa

New Bazaar, Building No. 74, Floor 2, Tirana

+355 44 500 153