Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA
THIRRJE PËR APLIKIME Nr. 9

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input OBJEKTIVAT SPECIFIKË
Invalid Input
Invalid Input
Nuk duhen përdorir shenja pikësimi, presje, viza, hapësira apo gërma por vetëm vlera numerike: psh '1000'
Invalid A keni përfituar grant/mbështetje
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Formatet e lejuara për ngarkimin e dokumentave janë:

1. PDF
2. Microsoft Word
3. JPEG (fotografi) Sistemi nuk pranon dokumenta në formate të tjerë dhe që tejkalojnë madhësinë 3 MB (megabyte)

Street: Qemal Stafa

New Bazaar, Building No. 74, Floor 2, Tirana

+355 44 500 153