Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

FAQ

Cfarë është LevizAlbania?

LevizAlbania është një projekt I Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, që zbatohet nga konsorciumi I tre organizatave shqiptare “Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, “Partenrët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim” dhe “Co-PLAN, Instituti i Zhvillimit të Habitatit”. LevizAlbania synon të ketë një efekt katalizator në demokracinë vendore dhe përmirësimin e qeverisjes vendore. LevizAlbania mbështetet aktorët e shoqërisë civile, grupet informale dhe individëd.

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153