Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Ceremonia e Projekteve fituese të Thirrja Nr.5

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153