Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

#Covid19 - THIRRJA PËR “REAGIM TË SHPEJTË”

#Covid19 - THIRRJA PËR “REAGIM TË SHPEJTË”

LEVIZ ALBANIA - THIRRJE PËR APLIKIME

LevizAlbania, projekti që synon të forcojë demokracinë vendore shpall:

 THIRRJA “REAGIMI I SHPEJTË” 

SI PËRGJIGJE NDAJ SITUATËS SË KRIJUAR NGA PËRPHAPJA E COVID19

Duke vlerësuar situatën aktuale të krijuar në vend pas përhapjes së virusit #Covid19 dhe masave për kontrollin e parandalimit të përhapjes së tij, të cilat kanë kushtëzuar mënyrën e jetesës së qytetarëve shqiptar, LevizAlbania shpall “Thirrjen për Apkikime në instrumentin Reagimi Shpejtë” si përgjigjie ndaj situatës së krijuar prej Koronavirusit.

Nevoja për t’iu përgjigjur kësaj situate është imediate. Solidariteti njerëzor, shpirti i komunitetit, mobilizimi qytetar janë përgjigjet më të mira që mund ti jepen kësaj situate, ndaj LevizAlbania inkurajon organizatat e shoqërisë civile, individët, grupet informale, të cilat kanë ide për nisma konkrete, të aplikojnë online.

Thirrja për aplikime përmes instrumentit “Reagimi i Shpejtë” do të qëndrojë e hapur për t’iu përgjigjur nismave që adresojnë çështje që lidhen me situatën aktuale të krijuar në Shqipëri përhapjes së COVID19. 

LevizAlbania do të shqyrtojë aplikimet e përmes koncept-ideve, të cilat synojnë të:

  • Nxisin mobilizimin qytetar dhe nisma të udhëhequra nga komunitetet në të gjithë vendin, si përgjigje ndaj situatës së fatkeqësisë natyrore; 
  • Frymëzojnë solidaritetin njerëzor dhe nxisin vullnetarizmin për tu ardhur në ndihmë njerëzve në nevojë.
  • Mundësojnë organizatat, grupet informale dhe individët për t’u angazhuar në mënyrë proaktive, për të identifikuar, informuar dhe mbështetur grupet vulnerabël të përballen me sfidat, që kanë lindur për shkak të situatës;
  • Nxisin transparencën në nivel vendor për të ndihmuar qytetarë në nevojë, duke kontribuar me të dhëna dhe informacione të vlefshme për vendimmarrje të mirë, të dhëna dhe informacione që ndihmojnë publikun dhe institucionet, etj.
  • Ndihmojnë në ndërtimin e besimit mes qytetarëve dhe institucioneve.
  • Sjellin modele inovative të ndërveprimit dhe përballjes me problematikat e shkaktuara nga masat e vendosura për “distancimin social”.

LevizAlbania është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Bashkëpunim dhe Zhvillim, LevizAlbania zbatohet nga një konsorcium i tre organizatave shqiptare: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Co-PLAN, dhe Partnerët Shqipëri.

REAGO TANI! Informohu mbi hapat dhe procedurat e kësaj thirrje duke klikuar butonin më poshtë.

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153