Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Konkursi i Ideve 1 - Thirrja 6 - Të kualifikuarit

Konkursi i Ideve 1 - Thirrja 6 - Të kualifikuarit

LevizAlbania nisi zhvillimin e Konkurseve të Ideve në kuadër të Thirrjes për Aplikime Nr.6. Organizatat e Shoqërisë Civile, individët dhe grupet informale të kualifikuara për këtë fazës paraqitën përpara Bordit të Granteve dhe përfaqësuesve të Ambasadës Zvicerane idetë e tyre, nevojën që kanë komunitetet dhe bashkitë e targetuara për të implementuar nismat e tyre, ndryshimi që do të sillet dhe vlera e shtuar. 

44 aplikantë, bazuar në rregullat dhe procedurat e projektit LevizAlbania dhe Konkursit të Ideve patën në dispozicion 5 minuta kohë për të prezantuar idenë e tyre Dhe 5 minuta kohë për t’iu përgjigjur pyetjeve të anëtarëve të Bordit të Granteve. 

Konkurset e Ideve janë një risi e projektit LevizAlbania, përmes të cilëve synohet përballja e ideve jo vetëm përmes aplikantëve dhe Bordit të Granteve por edhe midis aktorëve të shoqërisë civile, individëve dhe grupimeve informale, duke krijuar mundësinë e sinergjisë midis tyre dhe rritjet e bashkëpunimit me qëllim rritjen e impaktit. 

Në kuadër të Thirrjes Nr.6 do të zhvillohen tre konkurse të ideve, përkatësisht në Tiranë (i kryer) në Elbasan dhe në Korcë. 

Më poshtë të renditur aplikantët e kualifikuar në Tiranë që kalojnë në fazën pasaaardhëse atë të hartimit të projekt propozimit të plotë.

ORGANIZATAT JO-FITIM PRURËSE GRUPET INFROMALE: 

 1. Shoqata Lëvizja për Zhvillimin e Turizmit Ksamil
 2. Qendra Konsumatori Shqiptar
 3. Klubi Social Rinor
 4. Çobanët e Kelmendit
 5. Shoqata Green Centre Albania (GCA)
 6. Bicycle Durrës
 7. Qendra e Këshillimit të Grave dhe Shërbimeve Sociale në Kukës
 8. TID Kruja
 9. Qendra Agritra-Vizion
 10. Shoqata “Qendra Sociale në Ndihmë të Njerëzve në Nevojë” Fushë-Arrëz – QSNNN
 11. Për ju nëna dhe fëmijë

INDIVIDËT:

 1. Ina Majko
 2. Livia Kreko
 3. Nikola Gjika
 4. Anita Zela
 5. Noljan Lole
 6. Raxhi Rakipi
 7. Lusjen Koci 
 8. Pellumb Gjini
 9. Spartak Dikellari
 10. Behar Dema
 11. Elberta Baçuku
 12. Dritan Kurti 
 13. Aurora Konomi 
 14. Albana Nuredini
 15. Xhenis Kryekurti 

LevizAlbania është një projekt I Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) që zbatohet nga konsorciumi I tre organizatave shqiptare “Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, “Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe “Co-PLAN Instituti I Habitatit”. LevizAlbania synon të forcojë demokracinë vendore dhe përmirësojë qeverisjen lokale përmes agazhimit të aktorëve të shoqërisë civile, individëve dhe grupeve informale të cilët angazhohen për tu bërë aktorë ndryshimi në komunitet. 

#LevizAlbania #LevizPerDemokracineVendore #Angazhohu #Thirrja6

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153