Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

 KUR INDIVIDËT KTHEHEN NË AGJENTË NDRYSHIMI NË KOMUNITETIN E TYRE (RASTI)

KUR INDIVIDËT KTHEHEN NË AGJENTË NDRYSHIMI NË KOMUNITETIN E TYRE (RASTI)

IMG 20200922 101016

LevizAlbania po mbështetet përmes Thirrjes për Aplikime Nr.6, nismën individuale “Hapësira Publike të zaptuara dhe Harruara“ e cila zbatohet nga banori i njësisë bashkiake numër 2, Noljan Lole.

Projekti synon të arrijë të ndikojë në vendimmarjen vendore, për të çliruar hapësirat publike që fillimisht janë zaptuar nga qytetarët dhe më pas janë harruar nga institucionet vendore në njësinë bashkiake numër 2 në Tiranë.

Në njësinë bashkiake numër 2, Noljani ka evidentuar fillimisht hapësirat të cilët kërkon të çlirohen nga zaptimi dhe t‘i kthehen qytetarëve, banorëve të lagjes e sidomos fëmijëve të cilët nuk kanë hapësira të mjaftueshme për të kaluar kohë dhe zbavitur me lojëra tradicionale.

Noljani evidenton gjithashtu përmes fakteve dhe fotografive se nisma “Shkollat si Qendër Komunitare“ nuk është zbatuar si duhet pasi në rastin e nëjsisë bashkiake Nr.2, shkolla e Baletit nuk ka funksionuar si qendër komunitare dhe ambjentet e saj nuk janë vënë rregullisht në shërbim të fëmijëve të kësaj njësie.

Për të ndryshuar këtë situatë, grantmarrësi Noljan Lole zhvilloi më 22 Shtator një takim me Administratorin e Njësisë Bashkiake Nr.2 Z.Florjan Pullazi i cili mori përsimër adresimin e kësaj problematike dhe zgjidhjen e atyre rasteve që nuk kanë probleme pronësie. Ai gjithashtu ka premtuar se sygjerimet për krijimin e hapësirave publike në shëbrim të fëmijëve dhe të moshuarve do të merren në konsideratë për tu diskutuar në projekt buxhetin e Bashkisë së Tiranës.

Në kuadër të projektit “Hapësira Publike të zaptuara dhe Harruara“, Noljan Lole ka realizuar dhe një broshurës informuese në të cilën evidentohen pikërisht hapësirat publike të zaptuara nga banorët e kësaj njësie sikundër dhe sheshet brenda godinave të banimit që janë kthyer në sheshe parkimi për automjet.

BROSHURA INFORMUESE - Nolian Lole

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153