Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LevizAlbania - Broshura Elektronike Nr.11 (Tetor 2021).

LevizAlbania - Broshura Elektronike Nr.11 (Tetor 2021).

 Newsletter Web LA Copy

LevizAlbania ju prezanton me Broshurën Elektronike Nr.11 (Tetor 2021).

 

Broshura elektronike e projektit të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, që zbatohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Co-PLAN, Instiuti i Zhvillimit të Habitatit, sjell të përmbledhur informacionin për periudhën Korrik – Shtator 2021.

 

Në brendësi të broshurës elektronike do të keni mundësi të informoheni mbi aktivitetin e projektit si dhe të disa prej projekteve të mbështetura nga instrumenti “Reagimi i Shpejtë”, në thirrjen e dedikuar për trajtimin e problematikave të krijuara në sistemin arsimor nga pandemia COVID-19.

 

LEXO BROSHURËN ELEKTRONIKE Nr.11 (Tetor 2021)

 

LevizAlbania është projekti që i është dedikuar demokracisë vendore duke mbështetur nisma, ide dhe aksione që gjenerohen nga qytetarët, grupimet informale, aktorët e shoqërisë civile, të cilët përbëjnë masën kritike përmes të cilës mund të vijë ndryshimi i synuar. Ne synojmë të përmirësojmë qeverisjen lokale dhe forcojmë demokracinë vendore përmes angazhimit direkt të qytetarëve në aksione konkrete.

 

Për cdo infomracion vizitoni www.levizalbania.al dhe na ndiqni në kanalet e medias sociale @LevizAlbania

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153