Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Projektet fituese të Thirrjes për Aplikime Nr.8 të LevizAlbania

Projektet fituese të Thirrjes për Aplikime Nr.8 të LevizAlbania

Th8 Fituesit web c

LevizAlbania, projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC, që zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave shqiptare “Fondacioni Shoqeria e Hapur për Shqipërinë”, “Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim” dhe “Co-PLAN, Instituti i Zhvillimit të Habitatit” shpall projektet fituese të Thirrjes për Aplikime Nr.8.

Thirrja për Aplikime Nr.8 e LevizAlbania kaloi nëpërmjet proceseve publike dhe transparente që prej aplikimit online dhe deri tek hartimi i projekt-propozimeve të plota prej aplikantëve të kualifikuar nga Konkurset e Ideve që projekti zhvilloi.

Thirrja për Aplikime Nr.8 grumbulloi në total 229 aplikime duke mbuluar të gjithë territorit e vendit me ide dhe iniciativa qytetare, të grupeve informale dhe organizatat të shoqërisë civile të cilat në fokusin e tyre kishin forcimin e demokracisë vendore, përmirësimin e qeverisjes lokale dhe rritjen e angazhimit qytetar në kuadër të përfshirjes në vendimmare.

LevizAlbania zhvilloi Konkurset e Ideve, mekanizmi unikal i projektit në të cilin idetë e kualifikuara për në këtë fazë prezantohen publikisht përpara bordit të granteve të LevizAlbania, bord në përbërjen e të cilit janë personalitete të shquara të shoqërisë civile dhe gazetarisë nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut.

Konkurset e Ideve u zhvilluan në Tiranës si rrjedhojë e situatës së krijuar prej pandemisë COVID-19 me qëllim ruajtjen e masave parandaluese për mospërhapjen e coronavirusit, ato u tramenstuan LIVE në kanalet e komunikimit në median sociale të projektit LevizAlbania. Prej nisjes së zbatimit të projektit LevizAlbania (2015), janë zhvilluar 24 konkurse të ideve për 8-të thirrje për aplikime, duke sjellë për publikun 1680 ide të gjeneruara nga qytetarët e thjeshtë, grupet informale dhe organizatat e shoqërisë civile e të bëra publike për të gjithë të interesuarit nëpërmjet 192 orëve transmetim LIVE.

Nga 71 koncept idetë e kualifikuara në Konkurset e Ideve 43 prej tyre u kualifikuan për në fazën e hartimit të projekt-propozimit me kusht, fazë në të cilën përsëri Bordi i Granteve të LevizAlbania mori në vlerësim një për një të gjitha projekt-propozimet e plota.

Në përfundim të këtij procesi dinamik dhe ambicioz, LevizAlbania prezanton projektet fituese të Thirrjes për Aplikime Nr.8 të cilat mund ti mësoni duke klikuar në linkun më poshtë.

PROJEKTET FITUESE TË THIRRJES PËR APLIKIME NR.8

LevizAlbania inkurajon të gjitha organizatat e shoqërisë civile, individët dhe grupet informale që nuk arritën të kalojnë në këtë fazë të aplikojnë në thirrjet e ardhshme të projektit që ka ndikuar në konsolidimin e demokracisë vendore, rritjen e angazhimit qytetar e komunitar dhe përmirësuar qeversijen vendore përmes qytetarisë aktive.

 

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153