Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Sesioni Orientues me Fituesit e Thirrjes Nr:6

Sesioni Orientues me Fituesit e Thirrjes Nr:6

DSC02569 2

LevizAlbania shpalli Thirrjen për Aplikime nr. 6 në 27 Shtator 2019 deri më 21 Tetor 2019. Në këtë thirrje u paraqitën 379 aplikime nga organizata të shoqërisë civile, individë dhe grupe informale. Në kuadër të kësaj thirrje u organizuan tre Konkurse të Ideve, në të cilat u prezantuan 129 aplikantë me projektet e tyre. Prej këtyre, Bordi i Granteve të LA miratoi për të kaluar në fazën e projekt propozimeve të plota 63 aplikantë. Vlerësimi në këtë fazë u krye nga LA dhe Bordi i Granteve i cili në përfundim të procedurave miratoi 41 nga 63 projektet. Me grantmarrësit fitues, LevizAlbania organizon sesionet udhëzuese, në të cilat grantmarrësit informohen në mënyrë të detajuar mbi çështje të ndryshme të menaxhimit të grantit.

Grantmarrësit u informouan mbi rregullat e zbatimit të kontratës së grantit. Grantamrrësit e pranishëm u prezantuan edhe projektet me vlerë të shtuar që zbatohen nga anëtarët e Konsorciumit të LA (Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Partnerët Shqipëri për Zhvillim dhe Ndryshim dhe Co-Plan Instituti për Zhvilimin e Habitatit) që shërbejnë si mbështetje për nismat e ndryshme të grantmarrësve:

  1. Klinikat Ligjore;
  2. Platforma mbi financat vendore financatvendore.al;
  3. Mbështetja për rrjetëzim dhe mundësi për coaching;
  4. portavendore.al;

40 projektet fituese të Thirrjes Nr.6 nisin tashmë fazën e implementimit duke synuar forcimin e demokracisë vendore, rritjen e aktivizmit qytetar dhe njëkohësisht duke sjell ndryshimin e prekshëm në qeverisjen vendore, duke rritur transparencën, llogaridhënien, përfshirjen në proceset vendimmarëse, etj.

#LevizAlbania #LevizPërDemokracinëVendore #Angazhohu #SillNdryshmin #Thirrja6

 

 

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153