Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

THIRRJA 7 – TË KUALIFIKUARIT PËR NË KONKURSIN E IDEVE

THIRRJA 7 – TË KUALIFIKUARIT PËR NË KONKURSIN E IDEVE

KI Kualifikuar TH7

 

LevizAlbania, projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC që zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë“, “Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim“ dhe “Co-PLAN Instituti për Zhvillimin e Habitatit“, shpalli thirrjen për aplikime në datë 15 Korrik 2020, thirrje që qëndroi e hapur deri më datën 5 Gusht 2020.

Thirrjes së LevizAlbania e cila pati tre drejtime kryesore, aktorët e shoqërisë civile, individët dhe grupimet informale iu përgjigjën me 319 aplikime në total, përmes të cilave synohej forcimi i demokracisë vendore dhe përmirësimi i performancë së qeversisjes vendore.

Projekti LevizAlbania kaloi në procesin e vlerësimit të 319 koncept idetë, prej të cilave 83 ide të gjeneruara prej aktorëve të shoqërisë civile janë kualifikuar për në fazën pasuese, atë të Konkursit të Ideve.

LevizAlbania do të zhvillojë tre konkurse të ideve përkatësisht në datat 5, 6 dhe 7 Tetor 2020, informacioni i detajuar për të cilat do ti përcillet aplikantëve të kualifikuar në rrugë zyrtare elektronike.

Për të mësuar më shumë rreth koncept ideve të kualifikuar për në fazën e Konkursit të Ideve, gjeni më poshtë dy materialet PDF të ndarë dy kategori: a) OJF dhe b) Individët dhe Grupime Informale.

ORGANIZATAT JO FITIMPRURËSE - KONCEPT IDETË E KUALIFIKUARA PËR NË KONKURSIN E IDEVE - THIRRJA 7

INDIVIDË DHE GRUPIME INFORMALE - KONCEPT IDETË E KUALIFIKUARA PËR NË KONKURSIN E IDEVE - THIRRJA 7

LevizAlbania falenderon aplikantët e shumtë të Thirrjes Nr.7 dhe inkurajon të gjithë aplikantët që nuk janë kualifikuar në këtë thirrje të aplikojnë në thirrjet e ardhshme të projektit LevizAlbania.

#LevizAlbania #LevizPërDemokracinëVendore #Thirrja7 #KonkursiIdeve #TeKualifikuarit

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153