Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Thirrja Nr.6 - Të kualifikuarit nga Konkurset e Ideve (LISTA E PLOTË)

LevizAlbania zhvilloi maratonën e konkurseve të ideve në kuadër të Thirrjes për Aplikime Nr.6. Në thirrjen Nr.6 mbërritën 379 nisma dhe ide të gjeneruarar nga aktorët e shoqërisë civile, grupet informale dhe indivdët e angazhuar për të forcuar demokracinë vendore, përmirësuar qeverisjen lokale përmes aksionev konkrete që sjellin ndryshimin e prekshëm për komunitetet dhe shoqërinë e vendit.

128 koncept ide u kualifikuan për në fazën e konkurseve të ideve të cilat u zhvlluan në qytetin e Tiranës, Elbasanit dhe Korçës.

Bordi i Granteve i përbërë nga Kryetari Z. Andi Dobrushi, Drejtor Ekzekutiv i Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, dhe Znj. Venera Hajrullahu, ish-Drejtoreshë Ekzekutive e Fondacionit Kosovar për Shoqërinë Civile, Znj. Jehona Gjurgjeala, Drejtore Ekzekutive e organiztës TOKA (Prishtinë) Znj. Edlira Kasaj, ish-Drejtoreshë e Përgjithshmë e Qendrës për Inovacion “PROTIK“, gazetari i mirënjohur Z. Armand Mero dhe gazetari nga Maqedonia e Veriut Z. Nazim Rashidi, për më tre ditë konsekutive dëgjuan prezantimet e aplikantëve dhe në përfundim të Konkurseve të Ideve, shpallën të kualifikuarit për në fazën pasardhëse, atë të hartimit të projekt propozimit të plotë, fazë e cila do të kalojë sërish për vlerësim në Bordin e Granteve të LevizAlbania. Në të tre konkurset e ideve ishin të pranishëm përfaqësuesit e Ambasadës Zvicereane të cilët ndoqën nga afër prezantimet e aplikantëve të përzgjedhur për këtë fazë nga projekti LevizAlbania.

Konkurset e Ideve janë një risi e LevizAlbania përmes të cileve aktorët e shoqërisë civile jo vetëm mbrojnë idenë e tyre dhe arsyet e ndërhyrjes, por këto ide bëhen publike dhe për organizatat e shoqërisë civile të pranishme në Konkurs si dhe transmetohen maratonë drejtpërdrejtë në median sociale të projektit LevizAlbania duke i dhënë një peshë specifike transparencës dhe konkurueshmërisë midis ideve.

LevizAlbania është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) që zbatohet nga konsorciumi I tre organizatave shqiptare “Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, “Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe “Co-PLAN Instituti I Habitatit”. LevizAlbania synon të forcojë demokracinë vendore dhe përmirësojë qeverisjen lokale përmes agazhimit të aktorëve të shoqërisë civile, individëve dhe grupeve informale të cilët angazhohen për tu bërë aktorë ndryshimi në komunitet. 

Lista e plotës e koncept ideve të kualikifuara për në fazën pasardhësë të Hartimit të Projekt Propozimit të Plotë.

Të kualifikuarit e Konkursit të Ideve në qytetin e Korçës:

 • Nisma e Luleve
 • Hapësira Kulturore “Uzina” 
 • Instituti për Konsulencë në Marketing dhe Menaxhim
 • Citizens Channel
 • Shoqata Kulturore Shqiptare Ress-Egnatia
 • Lëvizja Rinore Egjiptiane Rome
 • Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore
 • EuroPartners Development
 • Qendra “Blegtoria dhe Zhvillimi Rural” (BZHR)
 • Instituti për Zhvillim dhe Inisiativa Qytetare
 • Instituti për Studimet Publike & Ligjore
 • New Bridges Berat
 • Insituti Shqiptar i SME-ve - SME Albania
 • Qendra ResPublica
 • Qendra Fokus
 • Sustaining Inclusive Growth
 • European Youth Association
 • Partnerë për Femijët

Të kualifikuarit e Konkursit të Ideve në qytetin e Elbasanit: 

 • Qendra Agenda
 • Durresi Aktiv
 • Grupi ATA
 • Together Foundation / Fondacioni së Bashku
 • Qendra Shqiptare për Qeverisje Mjedisore (ACEG)
 • Milieukontakt Albania
 • Vizion Gruaje
 • Qendra STEPS
 • Levizja MJAFT!
 • Tamam Albania / Bordi Rinor Këshillimor Vorë
 • Qendra Youth Act
 • Qendra Faktoje
 • Qendra Ballkanike për Bashkepunim dhe Zhvillim
 • Të Rinjte për Kulturën
 • LYONET
 • ABC Tirana Club
 • Qendra për Kërkime Historike dhe Antropologjike (QKHA)
 • Assist Albania
 • Qëndresa Qytetare

Të kualifikuarit e Konkursit të Ideve në qytetin e Tiranës: 

 • Shoqata Lëvizja për Zhvillimin e Turizmit Ksamil
 • Qendra Konsumatori Shqiptar
 • Klubi Social Rinor
 • Çobanët e Kelmendit
 • Shoqata Green Centre Albania (GCA)
 • Bicycle Durrës
 • Qendra e Këshillimit të Grave dhe Shërbimeve Sociale në Kukës
 • TID Kruja
 • Qendra Agritra -Vizion
 • Shoqata “Qendra Sociale në Ndihmë të Njerëzve në Nevojë” Fushë-Arrëz – QSNNN
 • Për ju nëna dhe fëmijë

Individët e kualifikuar në kuadër të Thirrjes Nr.6:

 • Ina Majko
 • Livia Kreko
 • Nikola Gjika
 • Anita Zela
 • Noljan Lole
 • Raxhi Rakipi
 • Lusjen Koci 
 • Pellumb Gjini
 • Spartak Dikellari
 • Behar Dema
 • Elberta Baçuku
 • Dritan Kurti 
 • Aurora Konomi 
 • Albana Nuredini
 • Xhenis Kryekurti

#LevizAlbania #LevizPërDemokracinëVendore #Angazhohu #SillNdryshimin #Thirrja6 #KonkursiIdeve #OSFA #PartnersAlbania #CoPLAN #SDC

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153