Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

JDV19 - Tryeza e Rrumbullakët: Siguria Ushqimore - organizuar në kuadër të Javës së Demokracisë Vendore

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153