Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LevizAlbania - BROSHURA ELEKTRONIKE #4

LevizAlbania - BROSHURA ELEKTRONIKE #4

LevizAlbania prezanton për publikun LevizAlbania - Broshura Elektronike - Nr.4. Nëpërmjet broshurës elektronike, projekti LevizAlbania synon të informojë në mënyrë periodike audiencën, bashkëpunëtoret dhe publikun mbi nismat e mbështetura, aktivitetet, arritjet dhe rezultatet në kuadër të përmirësimit të demokracisë vendore dhe qeverisjes vendore.

LevizAlbania është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) që zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave shqiptare Fondacioni Shoqëria e Hapur për ShqipërinëPartnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Co-PLAN Instituti për Zhvillimin e Habitatit.

Për të mësuar më shumë rreth broshurës së parë elektronike ju lutem klikoni në link më poshtë:

LEVIZALBANIA - BROSHURA ELEKTRONIKE - NR.4

#LevizAlbania #LevizPërDemokracinëVendore #Angazhohu #SillNdryshimin #SDC #OSFA #PartnersAlbania #CoPLAN

LEVIZALBANIA - BROSHURA ELEKTRONIKE - NR.3

LEVIZALBANIA - BROSHURA ELEKTRONIKE - NR.3

LevizAlbania prezanton për publikun LevizAlbania - Broshura Elektronike - Nr.3. Një publikim dedikuar situatës së krijuar në vend si pasojë e mbërritjes se viurist #Covid19. Si reagoi projekti LevizAlbania ndaj #Covid19? Artikuj të platformës www.portavendore.al dedikuar vetëm situatës së paprecedent për shoqërinë tonë. Nëpërmjet broshurës elektronike, projekti LevizAlbania synon të informojë në mënyrë periodike audiencën, bashkëpunëtoret dhe publikun mbi nismat e mbështetura, aktivitetet, arritjet dhe rezultatet në kuadër të përmirësimit të demokracisë vendore dhe qeverisjes vendore.

LevizAlbania është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) që zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave shqiptare Fondacioni Shoqëria e Hapur për ShqipërinëPartnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Co-PLAN Instituti për Zhvillimin e Habitatit.

Për të mësuar më shumë rreth broshurës së parë elektronike ju lutem klikoni në link më poshtë:

LEVIZALBANIA - BROSHURA ELEKTRONIKE - NR.3

#LevizAlbania #LevizPërDemokracinëVendore #Angazhohu #SillNdryshimin #SDC #OSFA #PartnersAlbania #CoPLAN

#Covid19 - THIRRJA PËR “REAGIM TË SHPEJTË”

#Covid19 - THIRRJA PËR “REAGIM TË SHPEJTË”

LEVIZ ALBANIA - THIRRJE PËR APLIKIME

LevizAlbania, projekti që synon të forcojë demokracinë vendore shpall:

 THIRRJA “REAGIMI I SHPEJTË” 

SI PËRGJIGJE NDAJ SITUATËS SË KRIJUAR NGA PËRPHAPJA E COVID19

Duke vlerësuar situatën aktuale të krijuar në vend pas përhapjes së virusit #Covid19 dhe masave për kontrollin e parandalimit të përhapjes së tij, të cilat kanë kushtëzuar mënyrën e jetesës së qytetarëve shqiptar, LevizAlbania shpall “Thirrjen për Apkikime në instrumentin Reagimi Shpejtë” si përgjigjie ndaj situatës së krijuar prej Koronavirusit.

Nevoja për t’iu përgjigjur kësaj situate është imediate. Solidariteti njerëzor, shpirti i komunitetit, mobilizimi qytetar janë përgjigjet më të mira që mund ti jepen kësaj situate, ndaj LevizAlbania inkurajon organizatat e shoqërisë civile, individët, grupet informale, të cilat kanë ide për nisma konkrete, të aplikojnë online.

Thirrja për aplikime përmes instrumentit “Reagimi i Shpejtë” do të qëndrojë e hapur për t’iu përgjigjur nismave që adresojnë çështje që lidhen me situatën aktuale të krijuar në Shqipëri përhapjes së COVID19. 

LevizAlbania do të shqyrtojë aplikimet e përmes koncept-ideve, të cilat synojnë të:

 • Nxisin mobilizimin qytetar dhe nisma të udhëhequra nga komunitetet në të gjithë vendin, si përgjigje ndaj situatës së fatkeqësisë natyrore; 
 • Frymëzojnë solidaritetin njerëzor dhe nxisin vullnetarizmin për tu ardhur në ndihmë njerëzve në nevojë.
 • Mundësojnë organizatat, grupet informale dhe individët për t’u angazhuar në mënyrë proaktive, për të identifikuar, informuar dhe mbështetur grupet vulnerabël të përballen me sfidat, që kanë lindur për shkak të situatës;
 • Nxisin transparencën në nivel vendor për të ndihmuar qytetarë në nevojë, duke kontribuar me të dhëna dhe informacione të vlefshme për vendimmarrje të mirë, të dhëna dhe informacione që ndihmojnë publikun dhe institucionet, etj.
 • Ndihmojnë në ndërtimin e besimit mes qytetarëve dhe institucioneve.
 • Sjellin modele inovative të ndërveprimit dhe përballjes me problematikat e shkaktuara nga masat e vendosura për “distancimin social”.

LevizAlbania është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Bashkëpunim dhe Zhvillim, LevizAlbania zbatohet nga një konsorcium i tre organizatave shqiptare: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Co-PLAN, dhe Partnerët Shqipëri.

REAGO TANI! Informohu mbi hapat dhe procedurat e kësaj thirrje duke klikuar butonin më poshtë.

LevizAlbania - BROSHURA ELEKTRONIKE #2

LevizAlbania - BROSHURA ELEKTRONIKE #2

LevizAlbania prezanton për publikun LevizAlbania - Broshura Elektronike - Nr.2. Nëpërmjet broshurës elektronike, projekti LevizAlbania synon të informojë në mënyrë periodike audiencën, bashkëpunëtoret dhe publikun mbi nismat e mbështetura, aktivitetet, arritjet dhe rezultatet në kuadër të përmirësimit të demokracisë vendore dhe qeverisjes vendore.

LevizAlbania është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) që zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave shqiptare Fondacioni Shoqëria e Hapur për ShqipërinëPartnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Co-PLAN Instituti për Zhvillimin e Habitatit.

Për të mësuar më shumë rreth broshurës së parë elektronike ju lutem klikoni në link më poshtë:

LEVIZALBANIA - BROSHURA ELEKTRONIKE - NR.2

#LevizAlbania #LevizPërDemokracinëVendore #Angazhohu #SillNdryshimin #SDC #OSFA #PartnersAlbania #CoPLAN

APPLICATION ARE CLOSED : Grants Programme Manager

APPLICATION ARE CLOSED : Grants Programme Manager

 • al skills and ability to work in a multi-cultural, multi-ethnic environment with sensitivity and respect for diversity;
 • Skills in training, process facilitation, strategic planning, and partnership-building;
 • Demonstrated ability to develop and maintain effective work relationships with and between different levels and types of project personnel and counterparts;
 • Excellent PC user skills: word processing, spread sheets, databases and web-based research.

Language Requirements:

Strong skills in written communications in English particularly in issue-based papers and reporting; Excellent spoken English is also required.

Compensation offered:

Remuneration budgeted for the position is as per the industry standards. Offers shall be commensurate with the qualifications, experience and salary history of the selected candidate.

APPLICATION PROCEDURES: 

The application should include a cover letter and the CV in English. Other supporting documents are welcomed. Please indicate in e-mail subject specification about your application: Application - Grants Program Manager - Name Surname. The application should arrive not later than 7 February 2020 via email to: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Only short-listed candidates will be contacted for interviews.

LevizAlbania is an equal opportunity employer and welcomes applications from all interested groups without any discrimination!

LevizAlbania - Broshura Elektronike #1

LevizAlbania - Broshura Elektronike #1

LevizAlbania prezanton për publikun LevizAlbania - Broshura Elektronike - Nr.1. Nëpërmjet broshurës elektronike, projekti LevizAlbania synon të informojë në mënyrë periodike audiencën, bashkëpunëtoret dhe publikun mbi nismat e mbështetura, aktivitetet, arritjet dhe rezultatet në kuadër të përmirësimit të demokracisë vendore dhe qeverisjes vendore.

LevizAlbania është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) që zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave shqiptare Fondacioni Shoqëria e Hapur për ShqipërinëPartnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe Co-PLAN Instituti për Zhvillimin e Habitatit.

Për të mësuar më shumë rreth broshurës së parë elektronike ju lutem klikoni në link më poshtë:

LEVIZALBANIA - BROSHURA ELEKTRONIKE - NR.1

#LevizAlbania #LevizPërDemokracinëVendore #Angazhohu #SillNdryshimin #SDC #OSFA #PartnersAlbania #CoPLAN

Konkursi i Ideve 3 - Thirrja 6 - Të kualifikuarit (Korçë)

Konkursi i Ideve 3 - Thirrja 6 - Të kualifikuarit (Korçë)

LevizAlbania zhvilloi konkursin e tretë të ideve në kuadër të Thirrjes për Aplikime Nr.6. Konkursi u zhvillua në qytetin e Korcës ku organizatat e shoqërisë jo-fitimprurëse dhe disa prej grupeve informale prezantuan idetë e tyre përpara Bordit të Granteve.

Në përfundim të 9 orëve konkurim Bordi i Granteve mori vendimin për koncept-idetë e kualifikuara për në fazën pasardhëse, atë të hartimit të projekt propozimit të plotë, fazën në të cilën sërish Bordi i Granteve do të rimarë në shqyrtim project-prozimet e përgatitura nga të kualifikuarit për këtë fazë.

Më poshtë lista e Organizatave Jo-Fitimprurësë të kualifikuara në Konkursin e Ideve të mbajtur në qytetin e Korcës.

 1. Nisma e Luleve
 2. Hapësira Kulturore “Uzina” 
 3. Instituti për Konsulencë në Marketing dhe Menaxhim
 4. Citizens Channel
 5. Shoqata Kulturore Shqiptare Ress-Egnatia
 6. Lëvizja Rinore Egjiptiane Rome
 7. Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore
 8. EuroPartners Development
 9. Qendra “Blegtoria dhe Zhvillimi Rural” (BZHR)
 10. Instituti për Zhvillim dhe Inisiativa Qytetare
 11. Instituti për Studimet Publike & Ligjore
 12. New Bridges Berat
 13. Insituti Shqiptar i SME-ve - SME Albania
 14. Qendra ResPublica
 15. Qendra Fokus
 16. Sustaining Inclusive Growth
 17. European Youth Association
 18. Partnerë për Femijët

Konkurset e Ideve janë një risi e LevizAlbania përmes të cileve aktorët e shoqërisë civile jo vetëm mbrojnë idenë e tyre dhe arsyet e ndërhyrjes, por këto ide bëhen publike dhe për organizatat e shoqërisë civile të pranishme në Konkurs si dhe transmetohen maratonë drejtpërdrejtë në median sociale të projektit LevizAlbania duke I dhënë një peshë specifike transparencës dhe konkurueshmërisë midis ideve.

LevizAlbania është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) që zbatohet nga konsorciumi I tre organizatave shqiptare “Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, “Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe “Co-PLAN Instituti I Habitatit”. LevizAlbania synon të forcojë demokracinë vendore dhe përmirësojë qeverisjen lokale përmes agazhimit të aktorëve të shoqërisë civile, individëve dhe grupeve informale të cilët angazhohen për tu bërë aktorë ndryshimi në komunitet. 

Më poshtë rezultatet e Konkurseve të Ideve në Tiranë dhe Elbasan.

Konkursi i Ideve 2 - Thirrja 6 - Të kualifikuarit

Konkursi i Ideve 1 - Thirrja 6 - Të kualifikuarit

#LevizAlbania #LevizPerDemokracineVendore #Angazhohu #Thirrja6

Konkursi i Ideve 2 - Thirrja 6 - Të kualifikuarit

Konkursi i Ideve 2 - Thirrja 6 - Të kualifikuarit

LevizAlbania vijoi maratonën e konkurseve të ideve në kuadër të Thirrjes për Aplikime Nr.6. Ndalesa e radhës ishte qyteti i Elbasanit, ku bi 40 aplikantë të kualifikuar për këtë fazë prezantuan idetë e tyre dhe nevojën për të ndërhyrë në nivel vendor me synimin për të ndikuar në konsolidimin e demokracisë vendore dhe ushtrimin e presionit ndaj institucioneve vendore për më shumë përgjegjshmëri në qeverisje, ofrimin e shërbimeve, hartimin e politikave dhe rritjen e transparencës, llogaridhënies dhe përfshirjes së qytetarëve në proceset vendimmarrëse. 

Bordi i Granteve i përbërë nga Kryetari Z. Andi Dobrushi, Drejtor Ekzekutiv i Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, dhe Znj. Venera Hajrullahu, Znj. Jehona Gjurgjeala, Znj. Edlira Kasaj dhe gazetari i mirënjohur Z. Armand Mero, për më shumë se nëntë orë dëgjuan prezantimet e aplikantëve dhe në përfundim të Konkursit të Ideve, shpallën të kualifikuarit për në fazën pasardhëse, atë të hartimit të projekt propozimit të plotë, fazë e cila do të kalojë sërish për vlerësim në Bordin e Granteve të LevizAlbania. 

TË KUALIFIKUARIT E KONKURSIT TË IDEVE 2 N QYTETIN E ELBASANIT: 

 1. Qendra Agenda
 2. DURRESI AKTIV
 3. Grupi ATA
 4. Together Foundation/ Fondacioni së Bashku
 5. Qendra Shqiptare per Qeverisje Mjedisore (ACEG)
 6. Milieukontakt Albania
 7. Vizion Gruaje
 8. Qendra STEPS
 9. Levizja MJAFT!
 10. Tamam Albania / Bordi Rinor Këshillimor Vorë
 11. Qendra Youth Act
 12. Qendra Faktoje
 13. Qendra Ballkanike per Bashkepunim dhe Zhvillim
 14. Te Rinjte per Kulturen
 15. LYONET
 16. ABC Tirana Club
 17. Qendra për Kërkime Historike dhe Antropologjike (QKHA)
 18. Assist Albania
 19. Qëndresa Qytetare

Të gjithë të kualifikuarit nga faza e Konkursit të Ideve do të duhet të reflektojnë në projekt propozimet e plota komentete, sygjerimet dhe rekomandimet e Bordit të Granteve të dhëna drejtpërdrejtë përgjatë konkurimit në Konkursit të Ideve.  

LevizAlbania është një projekt I Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) që zbatohet nga konsorciumi I tre organizatave shqiptare “Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, “Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe “Co-PLAN Instituti I Habitatit”. LevizAlbania synon të forcojë demokracinë vendore dhe përmirësojë qeverisjen lokale përmes agazhimit të aktorëve të shoqërisë civile, individëve dhe grupeve informale të cilët angazhohen për tu bërë aktorë ndryshimi në komunitet. 

 #LevizAlbania #LevizPerDemokracineVendore #Angazhohu #Thirrja6

Konkursi i Ideve 1 - Thirrja 6 - Të kualifikuarit

Konkursi i Ideve 1 - Thirrja 6 - Të kualifikuarit

LevizAlbania nisi zhvillimin e Konkurseve të Ideve në kuadër të Thirrjes për Aplikime Nr.6. Organizatat e Shoqërisë Civile, individët dhe grupet informale të kualifikuara për këtë fazës paraqitën përpara Bordit të Granteve dhe përfaqësuesve të Ambasadës Zvicerane idetë e tyre, nevojën që kanë komunitetet dhe bashkitë e targetuara për të implementuar nismat e tyre, ndryshimi që do të sillet dhe vlera e shtuar. 

44 aplikantë, bazuar në rregullat dhe procedurat e projektit LevizAlbania dhe Konkursit të Ideve patën në dispozicion 5 minuta kohë për të prezantuar idenë e tyre Dhe 5 minuta kohë për t’iu përgjigjur pyetjeve të anëtarëve të Bordit të Granteve. 

Konkurset e Ideve janë një risi e projektit LevizAlbania, përmes të cilëve synohet përballja e ideve jo vetëm përmes aplikantëve dhe Bordit të Granteve por edhe midis aktorëve të shoqërisë civile, individëve dhe grupimeve informale, duke krijuar mundësinë e sinergjisë midis tyre dhe rritjet e bashkëpunimit me qëllim rritjen e impaktit. 

Në kuadër të Thirrjes Nr.6 do të zhvillohen tre konkurse të ideve, përkatësisht në Tiranë (i kryer) në Elbasan dhe në Korcë. 

Më poshtë të renditur aplikantët e kualifikuar në Tiranë që kalojnë në fazën pasaaardhëse atë të hartimit të projekt propozimit të plotë.

ORGANIZATAT JO-FITIM PRURËSE GRUPET INFROMALE: 

 1. Shoqata Lëvizja për Zhvillimin e Turizmit Ksamil
 2. Qendra Konsumatori Shqiptar
 3. Klubi Social Rinor
 4. Çobanët e Kelmendit
 5. Shoqata Green Centre Albania (GCA)
 6. Bicycle Durrës
 7. Qendra e Këshillimit të Grave dhe Shërbimeve Sociale në Kukës
 8. TID Kruja
 9. Qendra Agritra-Vizion
 10. Shoqata “Qendra Sociale në Ndihmë të Njerëzve në Nevojë” Fushë-Arrëz – QSNNN
 11. Për ju nëna dhe fëmijë

INDIVIDËT:

 1. Ina Majko
 2. Livia Kreko
 3. Nikola Gjika
 4. Anita Zela
 5. Noljan Lole
 6. Raxhi Rakipi
 7. Lusjen Koci 
 8. Pellumb Gjini
 9. Spartak Dikellari
 10. Behar Dema
 11. Elberta Baçuku
 12. Dritan Kurti 
 13. Aurora Konomi 
 14. Albana Nuredini
 15. Xhenis Kryekurti 

LevizAlbania është një projekt I Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) që zbatohet nga konsorciumi I tre organizatave shqiptare “Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, “Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim dhe “Co-PLAN Instituti I Habitatit”. LevizAlbania synon të forcojë demokracinë vendore dhe përmirësojë qeverisjen lokale përmes agazhimit të aktorëve të shoqërisë civile, individëve dhe grupeve informale të cilët angazhohen për tu bërë aktorë ndryshimi në komunitet. 

#LevizAlbania #LevizPerDemokracineVendore #Angazhohu #Thirrja6

REAGIMI I SHPEJTË - NJOFTIM

REAGIMI I SHPEJTË - NJOFTIM

LEVIZ ALBANIA – NJOFTIM PËR PUBLIKUN

NË PËRGJIGJE TË SITUATËS EMERGJENTE TË KRIJUAR PAS TËRMETIT

TË DATËS 26 NËNTOR 2019

LevizAlbania, sensibilizohet dhe solidarizohet me qytetarët dhe familjet e vendit të cilat u prekën nga tërmeti shkatërrimtar i datë 26 Nëntor 2019. Projekti i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim që zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave shqiptare: Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, Partnerët Shqipëri për Zhvillim dhe Ndryshim dhe Co-PLAN Instituti për Zhvillimin e Habitatit, vendosin në shërbim të aktorëve të shoqërisë civile instrumentin “Reagimi i Shpejtë“, me synimin për të kontribuar në adresimin e problematikave të krijuara pas tërmetit dhe përmirësimit të situatës.

LevizAlbania inkurajon organizatat e shoqërisë civile, individët dhe grupet informale, të cilat kanë indentifikuar nevojën për të ndërmarrë nisma konkrete që ndikojnë në aspekte të ndryshme për përmirësimin dhe kapërcimin e situatës post-tërmet në zonat e prekura, të aplikojnë përmes instrumentit “Reagimi i Shpejtë“.

Përgjatë periudhës Dhjetor 2019 - Prill 2020, ky instrument do ti dedikohet nismave të qytetare dhe të aktorëve të shoqërisë civile vetëm për çështje të lidhura ose ndërlidhura me situatën e krijuar pas tërmetit, specifikisht në qarqet Tiranë, Durrës dhe Lezhë. Fondi në dispozcion të instrumentit “Reagimi I Shpejtë” është 63,500 Franga Zvicerane.

Aplikimet në instrumentin “Reagimi i Shpejtë” duhet të përputhen me objektivat e projektit dhe të rrespektojnë rregullat dhe procedurat e LevizAlbania. Aplikantët duhet t’i kushtojnë vëmendje “UDHËZUESIT TË INSTRUMENTIT REAGIMI SHPEJTË”  dhe respektimit të hapave, procedurave dhe termave të publikuar në udhëzues.

LevizAlbania kontribuon në forcimin e demokracisë vendore në Shqipëri duke besuar se pa qytetarë të angazhuar dhe organizata aktive të shoqërisë civile, institucionet qeverisëse në nivel vendor dhe qëndror nuk mund të përmbushin misionin e tyre.

#LevizAlbania #LutemiPërShqipërinë #TërmetiShqipëri

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153