Nisma të mbështetura

LevizAlbania projekti që financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave të suksseshme shqiptare; “Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, “Partnerët e Shqipërisë për Ndryshim dhe Zhvillim” dhe “Co-Plan”, operon bazuar në disa instrumenta në mbështetje të fuqizimit dhe konsolidimit të demokracisë në nivel vendor.

LevizAlbania projekti që financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave të suksseshme shqiptare; “Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, “Partnerët e Shqipërisë për Ndryshim dhe Zhvillim” dhe “Co-Plan”, operon bazuar në disa instrumenta në mbështetje të fuqizimit dhe konsolidimit të demokracisë në nivel vendor.

LevizAlbania projekti që financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe zbatohet nga konsorciumi i tre organizatave të suksseshme shqiptare; “Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, “Partnerët e Shqipërisë për Ndryshim dhe Zhvillim” dhe “Co-Plan”, operon bazuar në disa instrumenta në mbështetje të fuqizimit dhe konsolidimit të demokracisë në nivel vendor.

Zgjidh Qytetin ne Harte

Thirrja për aplikime

Nr.7

Apliko

Reagim i shpejtë

Apliko

Projekte të financuara nga Lëviz Albania

Kliko për të parë më shumë

Një projekt që synon të ketë një efekt katalizator për demokracinë vendore në Shqiperi

Ky projekt zbatohet nga konsorciumi i organizatave: