Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Projekti “24601”

Titulli i propozimit

Projekti “24601”

Përmbledhje e pikës 2.2 (seksionin II më poshtë)

    Mobilizimi, angazhimi dhe koordinimi  i të rinjve në Këshillin Rinor, Grupin e Monitorimit, Rrjetin e Aktivistëve në zonat periferike të Kamzës si Paskuqan, Zallmner dhe Bathore nëpërmjet aktiviteteve kulturore dhe artistike si mënyra më e mirë e zhvillimit personal të çdo të riu, edukimit me sensin e reagimit qytetar dhe dhënien e një alternative zbavitjeje me qëllim arritjen e ndryshimeve në komunitet nëpërmjet ndërhyrjes konstruktive me propozime dhe plane veprimi në politikat e demokracisë vendore, janë masat që parashikojmë të ndërmarrim si përgjigje ndaj indiferencës institucionale me të cilën përcillen iniciativat rinore në qytetin e Kamzës.

Qëllimi dhe Objektivat

  Projekti “24601”  ka si qëllim parësor ngritjen e kapaciteteve rinore në qytet, nëpërmjet angazhimit në shoqërinë civile dhe mire organizimin e tyre për të gjetur zërin e përbashkët në identifikimin dhe adresimin e problematikave gjatë qeverisjes vendore duke u kthyer këta të rinj potencialisht në Lidërët e së Nesërmes

Objektivat

- Krijimi i Këshillit Rinor, Rrjetit të Aktivistëve dhe Grupit të Monitorimit të qeverisjes vendore

- Projektimi dhe zbatimi me efikasitet i kalendarit të aktiviteteve me qëllim krijimin e terrenit të përshtatshëm për adresimin e mëvonshëm të kërkesës për Qendrën dhe Zyrën Rinore.

-  Monitorimi i projekteve me fokus rininë dhe iniciativat rinore në Bashki

Aktivitetet kryesore

Aktivitetet kulturore

-Klubi i librit, i filmit, FemArt, kinema verore, konkurse fotografie me tematikë të drejtat e njeriut, angazhimin civil dhe barazisë gjinore.

- Aktivitetet e krijimit të Rrjetit të Aktivistëve dhe Grupit Monitorues në Këshillin Bashkiak

- Prezantim dhe ftesa për bashkëpunime me stafin e Bashkisë Kamëz për hapjen e Qendrës dhe Zyrës Rinore në Kamëz

Rezultatet e pritshme

- Krijimi i grupeve të përhershme, solide dhe të qëndrueshme të    Rrjetit të Aktivistëve në qytet, zhvillimin e aktiviteteve kulturore me qëllim kultivimin e reagimit qytetar dhe angazhimit në shoqërinë civile.

-Krijimi i një bashkëpunimi të qëndrueshëm mes Bashkisë Kamëz dhe të rinjve të qytetit.

-Realizimi i hapjes së Pallatit të Kulturës për qytetarët e Kamzës.

Përfituesit kryesorë

Të rinjtë e qytetit të Kamzës

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

10 Muaj

Zona e zbatimit të propozimit

Qyteti Kamëz ( duke përfshirë zonat përreth Bathore, Paskuqan dhe Zallmner)

 

Organizata Zbatuese: Grupi ATA
Zona e zbatimit: Bashkia Kamëz
Dokumentat: FotoAkt.pdf
Kohëzgjatja: 10 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153