Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Forca e Njerezve

Aplikanti

Gentiana Ramadani

Titulli i propozimit

Forca e Njerezve

Përmbledhje e propozimit

Sot, nji prej problemeve kyce ne qarkun/Bashkine e Tranes eshte fakti se qytetaret nuk kane informacion se ku duhet te drejtohen per te mrre pergjigje ndaj ceshtjeve/problemeve te tyre ne lidhje me pushtetin lokal. Dikur njesia vendore apo komuna sot vetem Bashkia e madhe. Sipas raportit te dates 24 Shkurt 2016 Delegacioni Europian thekson se: 'jane raportuar probleme te konsiderueshme te tranzicionit ne bashkite e reja te formuara,-kryesisht per shkak te mungeses se informacionit rreth kompetencave te reja, reduktimit te konsiderueshem te fuqise punetore, pasigurise buxhetore dhe ngarkesave fianciare te trasheguara ne nivel lokal'. Perfshirja e qyetetareve ne qeverisjen lokale permireson 'llogaridhenien' dhe rrit aftesine e autoritetit lokal per te zgjidhur problemet. Prandaj ato duhet te ndjehen te sigurte dhe te dine ku dhe si te marrin pjese.

Jemi nje vit nga ndarja territoriale dhe njerezit duhet te kuptojne cfare ka ndodhur me pushtetin, eshte afruar apo larguar ai?

•      Ka sherbime me te mira apo me te keqija?

•       A degjohen qytetaret, si dhe per cfare?

•      A garantohet sot cdo sherbim I nevojshem per qytetaret?

•      A eshte bere sot administrata me efikase?

Qëllimi dhe Objektivat

Pasqyrimi i situates reale dhe informimi i qytetareve pas (RT) me qellim ndergjegjesimin e paleve, krijimin e hapesirave per debat, permiresimin e transparences & strukturave sociale te sherbimeve.

1. Te perdorim median per 'nevojat' e qytetarit dhe te 'takojme nevojat e tij.

2.Te zhvillojme nje 'kulture besimi'  mes qytetareve dhe administratoreve te qeverisjes lokale duke transmetuar gjendjen/shqetesimet reale te tyre.

3. Te sjellim qytetarin dhe qeverisjen lokale ne nje pike takimi, aty ku opinionet e tyre pervec shqetesimeve per sherbimet publike,  te gjejne zgjidhje dhe bashkepunim per permiresimin e tyre, ne forme debati a dialogu perballe mikrofonit. 

Aktivitetet kryesore

 Realizimii 4 reportazheve 15-20 minuteshe

1.      Realizimi i dy programve/emisioneve televizive ne neës 24, ku tema e dokumentarit eshte edhe tema e programit

2.      3 takime mes qytetareve dhe administratoreve te njesise

3.      Transmetimi ne kater jave i reportazheve ne neës 24

Rezultatet e pritshme

PER KOMUNITETIN/QYTETARET

•      Informim (cfare po ndodh, te pathenat e situates aktuale, qytetaret nuk e kane te qarte)

•      Rrit sensin per ndryshim ne komunitet nepermjet perfshirjes dhe pjesmarrjes se tyre.

•      PER SHPERNDARESIN E SHERBIMEVE/QEVERISJEN VENDORE

•      Ide me te mira per te zgjidh probleme qe kane gjeneruar nga diskutimet, takimet, intervistat dhe debatet

•      Kuptohet me mire informacioni dhe te dhenat e servirura me qellim sigurimin e nderhyrjes nga pushteti lokal.

•      Prioritetet mund te testohen nepermjet shqetesimeve te shprehura nga vete qytetaret

Përfituesit kryesorë

Qyetetaret, komuniteti, media, pushteti lokal dhe shoqeria civile

Kohëzgjatja e projektit

5 muaj

Zona e zbatimit të propozimit

Bashkia Tirane-Qarku Tirane

Organizata Zbatuese: Gentiana Ramadani
Zona e zbatimit: Bashkia Tiranë
Kohëzgjatja: 5 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153