Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Dua të bëhem polic se ai është miku ynë

Aplikanti

Noljan Lole

Titulli i propozimit

Dua të bëhem polic se ai është miku yne

Përmbledhje e pikës 2.2 (seksionin II më poshtë)

Siguria është një element sa shqetësues aq edhe pothuajse i patrajtuar si duhet.Siguria në komunitet është tej mase e kërkuar por e keqtrajtuar sidomos te fëmijët.Edukimi i fëmijëve në lidhje me cështjet e sigurisë nëpërmjet mësuesve dhe punonjësve të policisë sjell përfitime edukative dhe ndryshon mentalitetin e prindërve që i keqmësojnë fëmijët në raport me figurën e punonjësit të policisë.

Qëllimi dhe Objektivat

Përmirësimi i policimit në komunitet në Tiranë duke rritur bashkëpunimin ndërmjet fëmijëve dhe policisë.

Objektiv i projektit:

  1. Edukimi i fëmijëve në 20 shkolla mbi rolin e policisë së shtetit në komunitet;
  2. Forcimi i bashkëpunimit ndërmjet fëmijëve de policisë së shtetit.

Aktivitetet kryesore

Shkrimi dhe ilustrimi i librit, zhvillimi i takimeve të përfaqësuesve të policisë së shtetit dhe nxënësve, zhvillimi i 20 ekspozitave me vizatime të fëmijëve “ Si e duam policin”;dërgimi i kartolinës së fundvitit “ Cfarë presim nga polici për vitin 2018” .

Rezultatet e pritshme

Të paktën 20 takime trepalëshe prindër dhe fëmijë me policë dhe mësues ne 20 shkolla,rreth 1 mijë fëmijë me një libër mjaft interesant në duar që ngre pyetje dhe jep përgjigje.Mijëra të tjerë që luajnë nëpërmjet aplikacionit.

Përfituesit kryesorë

Fëmijët nga 20 shkolla të Qarkut të Tiranës të klasave të 3-4;

Prindërit si dhe vetë policia e shtetit.

Kohëzgjatja e projektit (muaj)

8 muaj

Zona e zbatimit të propozimit

Qarku Tiranë

Grupi i punës që do të zbatojë propozimin

Noljan Lole

Drejtuesi Ligjor i Orgnaizatës

Noljan Lole

Organizata Zbatuese: Noljan Lole
Zona e zbatimit: Bashkia Tiranë
Kohëzgjatja: 8 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153