Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

ArtiVizëm për demokraci lokale të përgjegjshme

Projekti synon të stimulojë aktivizmin dhe angazhimin qytetar për të advokuar për problematikat lokale përmes aktivizmit artistik (ArtiVizëm). Objektivi kryesor është ushtrimi i presionit pranë Bashkisë Tiranë nga qytetarët e Njësisë Administrative nr. 2 të Tiranës për mbajtjen e premtimeve elektorale nëpërmjet artit, si dhe evidentimi i problematikave dhe premtimeve elektorale në Njësinë Administrative 2, Tiranë.

Organizata Zbatuese: ART KONTAKT
Zona e zbatimit: Bashkia Tiranë
Kohëzgjatja: 9 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153