Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Barometri i Bashkisë Devoll. Matja e premtimeve lokale sipas nenit 27. Funksionet e bashkisë në bujqësi, zhvillim rural dhe pyje

Projekti synon në matjen e realizimit të premtimeve sipas funksionit 27 dhe identifikimin e prioriteteve zhvillimore vendore për programin para-elektoral 2019 përmes angazhimit real të banorëve. Objektivat kryesorë janë matja e zbatimit të premtimeve zhvillimore në Bashkinë Devoll për harkun kohor 2015-2018 dhe forcimi i aktivizimit të banorëve përmes identifikimit të prioriteteve zhvillimore dhe lobimit në të paktën 5 sektorë kryesorë si bujqësi, pyje, zhvillim rural, mjedis dhe turizëm

Organizata Zbatuese: Qendra ACEG
Zona e zbatimit: Bashkia Devoll
Kohëzgjatja: 9 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153