Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Biblioteka e munguar

Projekti synon të advokojë mbi mungesën e një biblioteke në Bashkinë Përmet përmes aktivizmit rinor. Objektivi kryesor është advokimi përmes aktivizmit rinor, në bashkinë Përmet mbi buxhetimin për rikonstruksionin e bibliotekës së qytetit.

Organizata Zbatuese: Anxhela Nurka
Zona e zbatimit: Bashkia Përmet
Kohëzgjatja: 8 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153