Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Durrësi aktiv për një bregdet të pastër

Projekti synon të nxisë aktivizmin qytetar në vendimmarrjen e pushtetit lokal në zgjidhjen e problemit të derdhjes së ujrave të zeza në Shëtitoren “Taulantia” lagjja nr.1, zona: Port - Currila plazh. Objektivat kryesorë: janë rritja e presionit publik ndaj pushtetit vendor përmes nxitjes së katër aksioneve të aktivizmit qytetar, si dhe përdorimi i teknologjisë së informacionit dhe medias digjitale si mjete për të lobuar dhe zgjidhur problemin e derdhjes së ujrave të zeza në bregdetin e shëtitores Taulantia.

Organizata Zbatuese: Klaudio Hyseni
Zona e zbatimit: Bashkia Durrës
Kohëzgjatja: 6 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153