Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Fetarët ushtrojnë e nxisin demokraci aktive komunitare - Fundak

Projekti synon të nxisë, ngrejë dhe rrisë bashkëpunimin midis vendimmarrësve të ardhshëm dhe komuniteteve të besimtarëve, dhe jo vetëm atyre, për forcimin e zërit qytetar në qeverisje, duke u organizuar në grupime e forume sa më të mëdha qytetare. Objektivi kryesor është identifikimi dhe evidentimi i nevojave të komuniteteve në Elbasan, Belsh, Cërrik dhe hartimi i listave me prioritete të cilat do t’u adresohen kandidatëve për kryebashkiak dhe atyre për këshilltarë vendorë në Zgjedhjet Vendore 2019.

Organizata Zbatuese: Qendra e Bashkëpunimit Ndërfetar Elbasan - QBNFE
Zona e zbatimit: Bashkia Elbasan, Bashkia Belsh, Bashkia Cërrik
Kohëzgjatja: 9 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153