Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Forume Qytetare

Projekti synon rritjen e pjesëmarrjes qytetare nëpërmjet organizimit të forumeve në 12 njësi vendore të Bashkisë Tiranë. Objektivi kryesor është përballja e qindra qytetarëve me përfaqësuesit e 12 Njësive Administrative urbane të Tiranës për premtimet elektorale, me fokus të veçantë në fushën e menaxhimit të mbetjeve urbane.

Organizata Zbatuese: Qendra për Kërkime sociale në cilësinë e shëndetit - "QKSCSH"
Zona e zbatimit: Bashkia Tiranë
Kohëzgjatja: 9 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153