Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Infrastruktura e rrugëve rajonale të qytetit të Vlorës

Projekti synon të monitorojë investimet për përmirësimin e infrastrukturës së rrugëve rajonale. Objektivat kryesorë janë: monitorimi i kontratave të rrugëve të implementuara ose të planifikuara në projekt-buxhetin 2018-2020 për UB 14-15-16 (Vlore-18i) dhe 15 fshatra në Bashkinë Vlorë, si dhe ndërgjegjësimi qytetar për pjesëmarrje aktive në vendimmarrje dhe advokim për të realizuar shërbimet publike infrastrukturore për UB 14-15-16 (Vlore-18i) dhe 15 fshatra në Bashkinë Vlorë.

Organizata Zbatuese: Sashen Rexhepaj
Zona e zbatimit: Bashkia Vlorë
Kohëzgjatja: 6 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153