Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Instalacion: Ndal ndotjes në Fier!

Projekti synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe angazhimin qytetar për të kërkuar nga pushteti vendor të ushtrojë funksionet e veta për sigurimin e masave për mbrojtjen e cilësisë së ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja. Objektivi kryesor është përdorimi i artit të instalacionit si mjet inovativ për ndërgjegjësimin e qytetarëve për të kërkuar të drejtat e tyre për jetë të shëndetshme.

Organizata Zbatuese: SHOQATA “ANTIK”
Zona e zbatimit: Bashkia Fier
Kohëzgjatja: 9 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153