Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Jo në rrugë, jo buzë përrenjve dhe lumit, jo çdo njësi me landfillin individual, për një mjedis të pastër, për një jetë të shëndetshme

Projekti synon të kryejë monitorimin dhe vlerësimin e shërbimeve të menaxhimit të mbetjeve. Objektivi kryesor është krijimi i një manuali për monitorimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve në tre bashki nëpërmjet përfshirjes së qytetareve.

Organizata Zbatuese: Qendra e Studimeve dhe Zhvillimeve
Zona e zbatimit: Bashkia Gjirokastër, Bashkia Dropull, Bashkia Tepelenë
Kohëzgjatja: 9 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153