Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Lëviz për të votuar

Projekti synon të nxisë të rinjtë në identifikimin dhe prioritizimin e nevojave të tyre reale që janë pjesë e kompetencave të bashkive. Objektivi kryesor i tij është hartimi i prioriteteve të të rinjve në bashkinë Durrës si bazë advokimi për fushatën elektorale të vitit 2019

Organizata Zbatuese: Shoqata për Trashëgimi dhe Edukim
Zona e zbatimit: Bashkia Durrës
Kohëzgjatja: 9 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153