Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Monitorim mjedisor në procedurat e prokurimeve të Bashkisë Korçë, Ersekë, Maliq

Projekti synon në mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet prokurimeve publike në bazë të legjislacionit në fuqi dhe përafrimit të legjislacionit me Direktivat e BE. Objektivat kryesorë janë monitorimi i prokurimeve për respektimin e standarteve mjedisore sipas legjislacionit në fuqi për vitet 2015-17 për Bashkinë e Korçës, Maliqit, Ersekës si dhe mobilizimi dhe ndërgjegjësimi i shoqërisë civile (në veçanti organizatave mjedisore dhe të shëndetit) për advokim/lobim për praktikën e “Green Procurement” në tri bashkitë ku shtrihet projekti.

Organizata Zbatuese: Qendra për Zhvillim dhe Integrim Rajonal
Zona e zbatimit: Bashkia Korcë, Bashkia Maliq
Kohëzgjatja: 12 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153