Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Monitorimi dhe vlerësimi i ofrimit të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane në Bashkinë Bulqizë

Projekti synon të përmirësojë gjëndjen aktuale të shërbimit të pastrimit në Bashkinë Bulqizë dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve për mbajtjen pastër të qytetit ku jetojnë. Objektivat kryesorë janë realizimi i një monitorimi qytetar për cilësinë e shërbimit të pastrimit në Bashkinë Bulqizë si dhe i një fushate sensibilizimi.

Organizata Zbatuese: Shoqata Ekspertët e Rinj Mjedisor
Zona e zbatimit: Bashkia Bulqizë
Kohëzgjatja: 9 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153