Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Monitorimi i situatës shëndetësore të fëmijëve 0-6 vjeç në Bashkinë Durrës

Projekti synon rritjen e ndërgjegjësimit të Bashkisë Durrës dhe aktorëve lokalë ndaj shërbimeve dhe kujdesit shëndetësor për fëmijët e moshës 0-6 vjeç. Objektivat kryesorë janë: monitorimi i shërbimeve të ofruara dhe buxheteve të alokuara në Bashkinë Durrës për shëndetin e fëmijëve të moshës 0-6 vjeç; ndërgjegjësimi i politikë-bërësve vendorë, këshillit bashkiak dhe qytetarëve për politika më të mira për shëndetin e fëmijëve 0-6 vjeç, si dhe integrimi i planit të detajuar të ndërhyrjes për shërbime cilësore në nivel lokal për shëndetin e fëmijëve 0-6 vjeç në planin social vendor.

Organizata Zbatuese: Qendra për Zhvillim Komunitar "Sot për të Ardhmen"
Zona e zbatimit: Bashkia Durrës
Kohëzgjatja: 9 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153