Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Monitorimi i standarteve fizike të qendrave shëndetësore/ambulancave në Bashkitë Korçë, Devoll, Kolonjë

Projekti synon të rrisë përgjëgjësinë sociale të autoriteteve vendore përgjegjëse të bashkive Korçë, Devoll dhe Kolonjë për të siguruar infrastrukturë brenda standarteve të qendrave shëndetësore/ambulancat. Objektivi kryesor është monitorimi i standarteve fizike dhe i pajisjeve të 219 qendrave shëndetësore/ambulancave në tre Bashkitë respektive, Korçë, Devoll dhe Kolonjë.

Organizata Zbatuese: Kujdesi Shëndetësor Familjar
Zona e zbatimit: Bashkia Korcë, Bashkia Devoll, Bashkia Kolonjë
Kohëzgjatja: 9 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153