Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Presioni qytetar mbi pushtetin vendor për shfrytëzimin e burimeve natyrore në dobi të komunitetit

Projekti synon në përdorimin e plotë 5% të rentës minerare në dobi të komunitetit dhe transparenca e plotë e përdorimit të saj për publikun. Objektivi kryesor është monitorimi qytetar i alokimit dhe përdorimit të rentës minerare gjatë dy viteve të fundit në 5 Njësitë e Qeverisjes Vendore për një periudhë 6 mujore.

Organizata Zbatuese: Qendra Shqiptare për Zhvillim dhe Integrim
Zona e zbatimit: Bashkia Has, Bashkia Bulqizë, Bashkia Ura Vajgurore, Bashkia Roskovec, Bashkia Patos
Kohëzgjatja: 6 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153