Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Pyet qytetarin

Projekti synon t`ju ofrojë forcave politike një panoramë të qartë të kërkesave të banorëve të 5 Njësive Administrative të Tiranës, bazuar në problematikat e deritanishme. Objektivat kryesorë janë identifikimi i problematikave nga pikëpamja e qytetarëve për investimet kryesore që janë bërë në 5 njësi administrative të Tiranës si dhe të orientojë forcat politike mbi prioritetet që do të përcaktojnë për investime për zgjedhjet 2019.

Organizata Zbatuese: Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore
Zona e zbatimit: Bashkia Tiranë
Kohëzgjatja: 8 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153