Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Të rinjtë si faktorë ndryshimi në komunitet

Projekti synon të forcojë demokracinë vendore përmes pjesëmarrjes dhe aktivizimit qytetar në periudhën para-elektorale të zgjedhjeve vendore 2019 në Bashkinë Berat. Objektivat kryesorë janë monitorimi i premtimeve elektorale të vitit 2015 në fushën e mbështetjes për të rinjtë dhe ballafaqimi me pushtetin vendor, brenda 5 muajve dhe hartimi i kontratës sociale me prioritetet e të rinjve për 5 njësitë administrative të bashkisë Berat si një mjet advokimi për fushatën zgjedhore të 2019.

Organizata Zbatuese: New Bridges Berat
Zona e zbatimit: Bashkia Berat
Kohëzgjatja: 9 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153