Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Tiranalytics: Një vlerësim i shpenzimeve publike të qeverisjes vendore në Bashkinë e Tiranës

Projekti synon të rrisë ndërgjegjësimin e qytetarëve të Tiranës mbi metodën dhe mënyrën e zhvillimit të investimeve publike nga Bashkia Tiranë. Objektivat kryesorë janë realizimi i një raporti hulumtues për 10 investime në infrastrukturën urbanistike publike të kryera nga autoriteti kontraktues Bashkia Tiranë si dhe i 10 artikujve të thelluar të gazetarisë hulumtuese dhe analitike mbi këto investime, ku do të përfshihen të gjithë hallkat e konceptimit, planifikimit, miratimit dhe implementimit të këtyre të fundit.

Organizata Zbatuese: Albanian Center for Quality Journalism
Zona e zbatimit: Bashkia Tiranë
Kohëzgjatja: 8 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153