Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Vlerësimi i cilësisë së mjedisit përmes monitorimit të ajrit, ujit dhe tokës në qytetin e Elbasanit

Projekti synon të garantojë cilësinë e jetës, përmes vlerësimit të parametrave mjedisorë (ajri, uji, toka) për banorët e qytetit të Elbasanit. Objektivat kryesorë janë: të vlerësohet cilësia e mjedisit në qytetin e Elbasanit dhe zonat në afërsi të ish-metalurgjikut, si dhe të informojë komunitetin dhe autoritetet në nivel vendor e qendror lidhur me cilësinë e mjedisit dhe dhënien e rekomandimeve përkatëse.

Organizata Zbatuese: Abdulla Diku
Zona e zbatimit: Bashkia Elbasan
Kohëzgjatja: 8 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153