Lëviz Albania

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

LEVIZALBANIA - PËR NJË DEMOKRACI TË FORTË VENDORE LEVIZALBANIA – LOCAL DEMOCRACY IN ACTION

Zhvillimi ekonomik i Skraparit - sfida e pushtetit vendor dhe e qytetarëve

Projekti synon të monitorojë aksesin, mbulimin, cilësinë dhe impaktin e ushtrimit të funksioneve të Bashkisë në fushën e zhvillimit ekonomik vendor duke stimuluar produktet- ‘brand’ dhe biznesin e vogël e të mesëm që gjenerojnë vende pune dhe zhvillim. Objektivi kryesor është ndërgjegjësimi i qytetarëve dhe promovimi i aksionit qytetar për t’u kërkuar dhe për t’i detyruar të zgjedhurit vendorë të ushtrojnë me efikasitet funksionet e tyre organike në fushën e zhvillimit ekonomik vendor.

Organizata Zbatuese: Shoqata Vizion Gruaje
Zona e zbatimit: Bashkia Skrapar
Kohëzgjatja: 9 Muaj

Pazari i Ri, Pallati Nr. 74, Kati 2, Tiranë

+355 44 500 153